ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Query regarding the PackageInfo WebApp Project

Hello !
I had a doubt regarding the PackageInfo WebApp project. You've
mentioned about getting a pointer to the exact sources of a package
using SWHID's in this mailing list before. Also, as far as I could
tell, this project is supposed  to be something that users can easily
install on their own systems, or self-host on a vps somewhere, instead
of providing a central service where users can go to.

1) Most mainstream distros do have some packages already added to the
SWHID archive, but there are a lot of packages that are missing. Since
every user of this software will be maintaining and updating their own
copy of the database, will they be pulling down sources of every
package, calculating the SWHID, and requesting to put it on the
archive (if not already present), or should we have a central database
where users can query to get the SWHID (if already present) ?

2) Regarding getting the package metadata of all distros, I had made a
test script using that spins of docker containers of Ubuntu, Fedora
and Arch Linux, uses the respective package managers, and get the
package information. But while listing entire package lists, very
little information is extracted. To get more detailed stuff like  the
link to the .deb / .rpm file, download size, md5 hash etc. we have to
query it on a per package basis.
Would it be viable ( and maybe faster ) to not use the package
managers, instead get the DB files ( like
http://mirror.rise.ph/archlinux/core/os/x86_64/core.db ) from a mirror
and parse them directly ?
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

πλοήγηση μηνυμάτων