ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: [GSoC21] Cms Project

Hi Giannis
Can you tell me which roles would be able to access the lock and cache
endpoints?

Thanks
Sanskar Gupta

On Sun, Apr 4, 2021 at 1:27 AM SANSKAR GUPTA <snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:

> Hi Giannis
> Yeah totally you are right, connecting backend and frontend should be
> pretty straight forward using kubernetes services ,wanted to know your
> thoughts if we can follow the same approach to connect prometheus to
> frontend
>
> Thanks and Regards
> Sanskar
>
> On Fri, Apr 2, 2021 at 11:05 PM Giannis E. Skitsas <iskitsas [ at ] gmail [ dot ] com>
> wrote:
>
>> Hi Sanskar,
>>
>> It could be useful for your dockerized service. Exposing on a different
>> port is another solution. It is up to you to decide.
>>
>> On the other hand, if you deploy to kubernetes you might not need nginx.
>>
>> Do you have something specific in mind? Eg accessing prometheus metrics
>> from react frontend and drawing graphs?
>>
>> Regards,
>> Giannis
>>
>> On Fri, 2 Apr 2021 at 03:57, SANSKAR GUPTA <snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>>
>>> Hi Giannis
>>> I have a doubt:
>>> As frontend will be a separate deployment , we can use nginx to proxy
>>> request to cms-backend, can we do the same for HTTP API of prometheus as
>>> well using the same nginx.conf ?
>>>
>>>
>>> Thanks and regards
>>> Sanskar Gupta
>>>
>>> On Thu, Apr 1, 2021 at 12:25 PM SANSKAR GUPTA <snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>>>
>>>> Hi Giannis
>>>> Thanks a lot for the valuable suggestions :) , will modify it right
>>>> away.
>>>>
>>>> Thanks and regards
>>>> Sanskar Gupta
>>>>
>>>> On Thu, Apr 1, 2021 at 12:18 PM Giannis E. Skitsas <iskitsas [ at ] gmail [ dot ] com>
>>>> wrote:
>>>>
>>>>> Hi Sanskar,
>>>>>
>>>>> Have a look at this proposal template
>>>>> <https://ellak.gr/wiki/index.php?title=Proposal_Template> for general
>>>>> instructions. You can also find others over the internet and combine
>>>>> suggestions.
>>>>>
>>>>> For your proposal I have the following comments:
>>>>>
>>>>>  - It should be clear the project you are referring to by the
>>>>>  official title and a link to the project.
>>>>>  - In your project details section I would suggest to be more
>>>>>  specific and clear. You can provide a better description based on the info
>>>>>  you already have
>>>>>  - I suggest using better headlines on your "Problem Statement"
>>>>>  section. If you were about to create a table of contents how would those
>>>>>  headlines (P1,P2) would look?
>>>>>  - You can provide a section summarising all the technologies you
>>>>>  will be using. It would be easier for the reader to instantly identify the
>>>>>  technology stack without having to read all the sections
>>>>>  - I suggest to re-organize your sections (mostly in project
>>>>>  details) related to any new architecture or implementation, so it is more
>>>>>  clear what you will be doing. (Sub)Sections/headlines proposals could be
>>>>>  something like: Frontend Implementation , Monitoring and alerts,
>>>>>  Performance improvement, Extending backend features, User management,
>>>>>  Security etc
>>>>>
>>>>> Thanks,
>>>>> Giannis
>>>>> --
>>>>> Ioannis Skitsas
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>> On Wed, Mar 31, 2021 at 4:18 PM SANSKAR GUPTA <snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com>
>>>>> wrote:
>>>>>
>>>>>> Hi Giannis
>>>>>> I have prepared a proposal for GSoC 2021 [CMS Project] where I tried
>>>>>> to explain the ideas we discussed and how I plan to implement them ,
>>>>>> request you to
>>>>>> have a quick look at that and provide me with some feedback.
>>>>>> PFA
>>>>>>
>>>>>> Thanks and Regards
>>>>>> Sanskar Gupta
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> On Mon, Mar 29, 2021 at 8:47 AM Giannis E. Skitsas <
>>>>>> iskitsas [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>>>>>>
>>>>>>> Hi Sanskar,
>>>>>>>
>>>>>>> The proposed auths are ok. Ideally we would like to give the option
>>>>>>> to the user to register also with his email.
>>>>>>>
>>>>>>> The design you are mentioning looks good, you are in the right
>>>>>>> direction.
>>>>>>>
>>>>>>> The profile pic can be kept in the Sastix-CMS. It is a common
>>>>>>> approach we did also for our clients, when used this CMS.
>>>>>>>
>>>>>>> Grafana is ok also. Regarding your experiments with Kubernetes we
>>>>>>> propose MicroK8s, but it is up to you for your local tests. Ideally we want
>>>>>>> MicroK8s because we also contribute there, and it would be a good chance
>>>>>>> for you to be engaged in the future.
>>>>>>>
>>>>>>> SMS API is a luxury at this point, just integrate an email alerts
>>>>>>> service, and leave the SMS API as a last priority, if you have time.
>>>>>>>
>>>>>>> Regarding your potential open source idea, it would be very good to
>>>>>>> have. Keep an eye on what is currently out there and be careful not to get
>>>>>>> too overwhelmed and miss any GSOC deadlines/milestones.
>>>>>>>
>>>>>>> Best regards,
>>>>>>> Giannis
>>>>>>> --
>>>>>>> Ioannis Skitsas
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>> On Sun, Mar 28, 2021 at 2:37 PM SANSKAR GUPTA <snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com>
>>>>>>> wrote:
>>>>>>>
>>>>>>>> Hi Giannis
>>>>>>>> I did some research about how to implement frontend and setting up
>>>>>>>> monitoring using prometheus, have compiled all my findings into a doc which
>>>>>>>> I am attaching with this mail.Please let me know your views on it.
>>>>>>>>
>>>>>>>> Thanks & Regards
>>>>>>>> Sanskar Gupta
>>>>>>>>
>>>>>>>> On Sat, Mar 27, 2021 at 1:59 PM SANSKAR GUPTA <snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com>
>>>>>>>> wrote:
>>>>>>>>
>>>>>>>>> Hi Giannis
>>>>>>>>> I have opened 2 issues in the cms repo, related to monitoring and
>>>>>>>>> frontend, we can discuss about specific topic in the issue itself , will be
>>>>>>>>> easy to track stuff.
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Thanks and regards
>>>>>>>>> Sanskar Gupta
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> On Fri, Mar 26, 2021 at 3:29 PM Giannis E. Skitsas <
>>>>>>>>> iskitsas [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Hi Sanskar,
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Do you really need to implement those endpoints for monitoring?
>>>>>>>>>> There are already solutions which we could integrate. Just take into
>>>>>>>>>> account that we want the whole solution to be dockerized and be able to
>>>>>>>>>> scale. We prefer to use Kubernetes, so ideally we want to use monitoring
>>>>>>>>>> tools that fit well there (Splunk, NetData, Prometheus, OpenMetrics,
>>>>>>>>>> DataDog etc).
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Regarding Kubernetes/Performance, yes we have used small testbeds
>>>>>>>>>> to see how autoscaler works, having videos been served from the
>>>>>>>>>> SastixCms-Kubernetes deployment. See this guide
>>>>>>>>>> <https://medium.com/@iskitsas/autoscale-a-java-cms-app-with-kubernetes-the-microk8s-approach-from-docker-to-kubernetes-7c021f7d8333>
>>>>>>>>>> for details. We have also used a dockerized approach for one of our
>>>>>>>>>> customers, with 3 large AWS instances serving content for ~5000 registered
>>>>>>>>>> users per daily basis. We have also parameterized the setup there a little
>>>>>>>>>> bit, to include NGINX proxies, for better caching and delivering of static
>>>>>>>>>> files. So, there are some tradeoffs you have to do when serving large
>>>>>>>>>> throughputs, and adopt your architecture accordingly. For this GSOC we are
>>>>>>>>>> ok to see something up to experiment level as a proof of concept. If you
>>>>>>>>>> are already familiar with those, we are open to discuss any improvements on
>>>>>>>>>> architecture level and support it with any new implementations.
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> For any proposed enhancements, create github issues and we can
>>>>>>>>>> take the discussion from there.
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Thanks,
>>>>>>>>>> Giannis
>>>>>>>>>> --
>>>>>>>>>> Ioannis Skitsas
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> On Fri, Mar 26, 2021 at 3:57 PM SANSKAR GUPTA <snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com>
>>>>>>>>>> wrote:
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Hi Giannis
>>>>>>>>>>> For GSOC stories , I was thinking if we can start by
>>>>>>>>>>> implementing necessary endpoints for disk usage , memory /cpu usage etc
>>>>>>>>>>> using websockets as it should be real time if I understand the
>>>>>>>>>>> functionality right.
>>>>>>>>>>> After that spring security can be integrated with creator and
>>>>>>>>>>> admin roles.We can discuss possibility of having more roles though
>>>>>>>>>>> I see you are using hazelcast for caching which according to me
>>>>>>>>>>> is a reasonable choice for distributed caching considering its a CMS.
>>>>>>>>>>> My doubts are: Has the performance of this app been tested on
>>>>>>>>>>> kubernetes, if yes what was the number of running instances?
>>>>>>>>>>> Also let me know if my plan to get started with backend
>>>>>>>>>>> enhancements sounds fine.We can then discuss the react app.
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Thanks and regards
>>>>>>>>>>> Sanskar Gupta
>>>>>>>>>>> Masters Student at KTH Royal Institute of Technology, Stockholm
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> On Fri, Mar 26, 2021 at 9:41 AM Giannis E. Skitsas <
>>>>>>>>>>> iskitsas [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> Hi Sanskar,
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> Thanks a lot for your feedback. We will review your PR.
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> Regarding the project see here
>>>>>>>>>>>> <https://ellak.gr/wiki/index.php?title=Google_Summer_of_Code_2021_proposed_ideas#Expected_Results>
>>>>>>>>>>>> for the expected results. We are open to any recommendations.
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> GraphQL and the other "Features in pipeline" you see in the
>>>>>>>>>>>> README are not all required for GSOC. Specifically for GraphQL we wanted to
>>>>>>>>>>>> have this feature because it is easier for an integrator to understand our
>>>>>>>>>>>> APIs and data, and get exactly what you are asking for. You are free to
>>>>>>>>>>>> implement any of them if you feel you can deliver them in the proposed
>>>>>>>>>>>> timeline.
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> Let me know if you need any other information.
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> Best regards,
>>>>>>>>>>>> Giannis
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> --
>>>>>>>>>>>> Ioannis Skitsas
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> On Thu, Mar 25, 2021 at 7:13 PM SANSKAR GUPTA <
>>>>>>>>>>>> snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> Hi Mentors
>>>>>>>>>>>>> This is regarding the cms project.
>>>>>>>>>>>>> First of all there was an issue in readme , the image url in
>>>>>>>>>>>>> sample request body to run the createResource endpoint was not working (was
>>>>>>>>>>>>> throwing 400)
>>>>>>>>>>>>> So I created an issue and a pull request for the same ,
>>>>>>>>>>>>> requesting you to review it.
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> Pull Request Link <https://github.com/sastix/cms/pull/10>
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> Now regarding the project and possible enhancements about
>>>>>>>>>>>>> security, scalability and monitoring,I feel the following tech stack will
>>>>>>>>>>>>> be super beneficial and insanely fun to implement
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> Frontend: Using material ui components to create a react
>>>>>>>>>>>>> dashboard for executing role based endpoints.
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> Security:Integrating spring security for resource access
>>>>>>>>>>>>> management
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> Monitoring: Setting up a Grafana dashboard for constant
>>>>>>>>>>>>> monitoring API health and performance in TPS
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> Scaling: Running the pods in a kubernetes pod with in place
>>>>>>>>>>>>> CI/CD pipeline , there will be no downtime during container lifecycle
>>>>>>>>>>>>> For CI/CD I would say I had some good experiences with
>>>>>>>>>>>>> CircleCI.
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> For Archive API , any Relational DB should do the job where we
>>>>>>>>>>>>> can store meta data into separate columns or in a single string if
>>>>>>>>>>>>> redundancy is the deciding factor
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> Not sure about the use case of GraphQL
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> Request you to provide your thoughts on my choice of tech
>>>>>>>>>>>>> stack ,also request you to explain me the use case of graphQL in cms.
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> Thanks and Regards
>>>>>>>>>>>>> Sanskar Gupta
>>>>>>>>>>>>> Masters Student at KTH Royal Institute of Technology, Stockholm
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> ----
>>>>>>>>>>>>> Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας
>>>>>>>>>>>>> και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του
>>>>>>>>>>>>> Google Summer of Code - A discussion list for student developers and
>>>>>>>>>>>>> mentors of Google Summer of Code projects.,
>>>>>>>>>>>>> https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
>>>>>>>>>>>>> Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα
>>>>>>>>>>>>> ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <
>>>>>>>>>>>>> gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> --
>> --
>> Ioannis Skitsas
>>
>>
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων