ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: Application for the sch-webapps project

Hello Artemis,

we have reviewed your application, thank you very much.
It correctly approaches the sch-webapps project.
You don't need to make any improvements at this point.
You may finalize your application, if you wish.
If sch-webapps is approved as a GSoC project, we'll notify the
selected student for whatever minor changes are deemed necessary.


On 4/6/21 10:47 PM, Άρτεμις Γεωργοπούλου wrote:
Hello! I'm Artemis, a 3rd-year student at AuTh Computer Science department.
I shared my draft proposal today for the sch-webapps project.
I analyzed my ideas and plans for the implementation and set a brief timeline.
I would welcome any feedback or any suggestions from the mentors about
my proposal and possible improvements.
Best regards!
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων