ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: Draft proposal for sch-webapp application

Hello Giorgos,

we have reviewed your proposal, thank you very much.
It correctly approaches the sch-webapps project.
You don't need to make any improvements at this point.
You may finalize your proposal, if you wish.
If sch-webapps is approved as a GSoC project, we'll notify the
selected student for whatever minor changes are deemed necessary.


On 4/5/21 10:39 AM, Giorgos wrote:
Hello!

I have submitted a draft proposal for the sch-webapp project.

I made an effort to justify all of my design decisions. I would love to
hear your opinion about my ideas. In particular, I would be really
interested in your comments on my suggested timeline. If you think that
a specific section of my proposal needs changes, I would be glad to
discuss possible improvements with you.

I look forward to your feedback.

Kind regards,

Giorgos Kosmas
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

πλοήγηση μηνυμάτων