ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

GSOC 2021 - Express of Interest

Good day all,

I am Sam, a student studying Green Networking and cloud computing. I have
good working experience with the usage of Raspberry Pi, Arduino which I
have used with Starter Toolkit. I also made use of NodeRed with CoAP, MQTT,
HTTP and OMI/ODF.

I look forward to working with you guys and the team during the summer on
project no 5: "*Development of a NodeRED compatible domain-specific
language for Home Assistant".*


I will love to know if there is anything I will need to do.


I hope I hear from you soon, thanksASIWAJU I. Samuel

samuelasiwaju [ at ] gmail [ dot ] com
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων