ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

GSoC Proposal - Development of a DIY robot kit for educators

Dear mr. Hariton Polatoglou, mr. Iraklis Varlamis and mr.Theodoros
Karounos,

my name is Giorgos Giannakoulias. I am a student at the National Technical
University of Athens and currently, I am finishing my thesis.

I am looking forward to participating in the GSoC program this summer. More
specifically, I am interested in the project "Development of a DIY robot
kit for educators". I already have experience with programming practical
projects, robots and film-editing, so I believe I am a strong candidate for
this project.

I already uploaded a draft proposal and I would be glad to hear your
feedback on it. As suggested in a previous email, we are expected to
continue the work already done in this
<https://github.com/eellak/gsoc2019-diyrobot)> project (GSoC 2019 program
https://github.com/eellak/gsoc2019-diyrobot). Thus, I focused more on the
use-case scenarios that I am going to implement and the documentation
required for them and not so much on the 3d-printing hardware required for
the robot. Correct me if I am wrong on that.

I would also like to strengthen my proposal even more, so any suggestions
on how to do that are welcome.

Thank you very much and looking forward to hearing from you.

Sincerely,
Giannakoulias Giorgos
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων