ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: GSoC Proposal - Development of a DIY robot kit for educators

  • Subject: Re: GSoC Proposal - Development of a DIY robot kit for educators
  • From: Iraklis Varlamis <varlamis [ at ] gmail [ dot ] com>
  • Date: Mon, 12 Apr 2021 08:44:43 +0300
Dear Giorgo,
I have added a couple of comments to your draft proposal. Please consider
what is already done in the project, check the comments and try to align
your proposal in this direction.
Kind regards
Iraklis

On Sun, Apr 11, 2021 at 3:37 PM Giorgos Gnkl <giorgosgnkl [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:

> Dear mr. Hariton Polatoglou, mr. Iraklis Varlamis and mr.Theodoros
> Karounos,
>
> my name is Giorgos Giannakoulias. I am a student at the National Technical
> University of Athens and currently, I am finishing my thesis.
>
> I am looking forward to participating in the GSoC program this summer.
> More specifically, I am interested in the project "Development of a DIY
> robot kit for educators". I already have experience with
> programming practical projects, robots and film-editing, so I believe I am
> a strong candidate for this project.
>
> I already uploaded a draft proposal and I would be glad to hear your
> feedback on it. As suggested in a previous email, we are expected to
> continue the work already done in this
> <https://github.com/eellak/gsoc2019-diyrobot)> project (GSoC 2019 program
> https://github.com/eellak/gsoc2019-diyrobot). Thus, I focused more on the
> use-case scenarios that I am going to implement and the documentation
> required for them and not so much on the 3d-printing hardware required for
> the robot. Correct me if I am wrong on that.
>
> I would also like to strengthen my proposal even more, so any suggestions
> on how to do that are welcome.
>
> Thank you very much and looking forward to hearing from you.
>
> Sincerely,
> Giannakoulias Giorgos
>
> ----
> Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων
> που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer
> of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google
> Summer of Code projects.,
> https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
> Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ.
> ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.
>
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων