ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: GSoC Projects : Deepbots

Hello Vedant,

Thanks for the revision. I think that proposal is well structure. I have
just two additional comments.

The only part that I think is missing is the examples that the
infrastructure is going to be employed. In order to build the GA
infrastructure we have to test it in a simple example (such as
cartpole). Thus, I recommend to describe an example that is going to be
used in order to test the GA infrastructure.

Regarding to GAs in DRL, we can focus on a simpler algorithm such as
pytorch-neat from Uber research. If we build the GA infrastructure,
pytorch-neat could be easily integrated

Best regards,

Manos.  

On 4/10/21 11:29 PM, Vedant Kandarp Shah wrote:
> Sending this to the mailing list
> --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
> Hi Manos,
> Thanks for the feedback on my previous draft. I have updated the
> proposal keeping in mind your suggestions. Would be great if you can
> go through it and give me your feedback. I have made the timeline to
> the best of my understanding. However, if you feel that it is a bit
> skewed with respect to the division of tasks, kindly let me know.
> Thanks
>
> Regards,
> Vedant
>
> On Sun, Apr 11, 2021 at 1:58 AM Vedant Kandarp Shah
> <f20180566 [ at ] goa [ dot ] bits-pilani [ dot ] ac [ dot ] in
> <mailto:f20180566 [ at ] goa [ dot ] bits-pilani [ dot ] ac [ dot ] in>> wrote:
>
>   Hi Manos,
>   Thanks for the feedback on my previous draft. I have updated the
>   proposal keeping in mind your suggestions. Would be great if you
>   can go through it and give me your feedback. I have made the
>   timeline to the best of my understanding. However, if you feel
>   that it is a bit skewed with respect to the division of tasks,
>   kindly let me know.
>   Thanks
>
>   Regards,
>   Vedant
>
>   On Thu, Apr 8, 2021 at 4:16 PM Vedant Shah
>   <f20180566 [ at ] goa [ dot ] bits-pilani [ dot ] ac [ dot ] in
>   <mailto:f20180566 [ at ] goa [ dot ] bits-pilani [ dot ] ac [ dot ] in>> wrote:
>
>     Hi Manos,
>
>     Sure. I didn’t get any time to update the proposal since you
>     last reviewed it. However, I’ll update the draft today,
>     keeping in mind your suggestions and send it back to you for
>     feedback.
>
>      
>
>     Thanks,
>
>     Vedant
>
>      
>
>     Sent from Mail
>     <https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986> for Windows 10
>
>      
>
>     *From: *Manos Kirtas <mailto:manolis [ dot ] kirt [ at ] gmail [ dot ] com>
>     *Sent: *08 April 2021 16:09
>     *To: *Vedant Shah <mailto:f20180566 [ at ] goa [ dot ] bits-pilani [ dot ] ac [ dot ] in>
>     *Subject: *Re: [gsoc-developers] GSoC Projects : Deepbots
>
>      
>
>     Hi again,
>
>     Additionally, you have to include a timeline on your proposal
>     that it will explain what you going to do in each week of the
>     given timeline
>
>     Best regards,
>
>     Manos.
>
>     On 8/4/21 1:37 μ.μ., Manos Kirtas wrote:
>
>       Hi Vedant,
>
>       I have provided you a feedback on GDoC. Please revise your
>       draft proposal accordingly and contact me in order to
>       provide an up-to-dated feedback. Your proposal is well
>       structured, I feel that you need some clarifications about
>       what's your milestones
>
>       Thank you,
>
>       Manos. 
>
>       On 11/3/21 1:51 μ.μ., Vedant Shah wrote:
>
>         Hi Manos,
>
>         Thanks for the reply and thanks a lot for all the
>         useful tips on how to get started! I’ll start working
>         with Webots and Deepbots straight way and will
>         definitely get back to you for further discussion
>         regarding this. Looking forward to working on this
>         with you.
>
>          
>
>         Regards,
>
>         Vedant
>
>          
>
>         Sent from Mail
>         <https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986> for
>         Windows 10
>
>          
>
>         *From: *Manos Kirtas <mailto:manolis [ dot ] kirt [ at ] gmail [ dot ] com>
>         *Sent: *11 March 2021 04:57 PM
>         *To: *Vedant Shah
>         <mailto:f20180566 [ at ] goa [ dot ] bits-pilani [ dot ] ac [ dot ] in>;
>         gsoc-developers [ at ] ellak [ dot ] gr <mailto:gsoc-developers [ at ] ellak [ dot ] gr>
>         *Subject: *Re: [gsoc-developers] GSoC Projects : Deepbots
>
>          
>
>         Hello Vedant,
>
>         I am glad to hear that you are interested in
>         contributing to deepbots project! Indeed, your plan
>         seems that is the best way to be prepared for the GSoC
>         proposal phase. First of all, feel free to contact us
>         via email for any help or open a discussion at
>         project's github page. In order to be familiar with
>         webots and deepbots you can try to run and reproduce
>         the examples included at deepworlds repository. There
>         are extensive tutorials in deepbots-tutorials
>         repository. If you find a bug or develop a fix you are
>         welcome to open an issue or PR respectively. After all
>         you can checkout the deepbots' issues which are tagged
>         with 'ideal first issue' in order to be familiar with
>         the codebase.
>
>         Feel free to contact us for help. You can join GFOSS
>         <https://matrix.to/#/%23gsoc2021:chat.ellak.gr?via=chat.ellak.gr&via=matrix.org>
>         matrix channel as well.
>
>         Best regards,
>
>         Manos.
>
>          
>
>         On 11/3/21 5:22 π.μ., Vedant Shah wrote:
>
>           Hello everyone,
>
>           I am Vedant Shah, a pre-final year undergraduate
>           student at BITS Pilani, India. I am primarily
>           interested in two projects hosted by GFOSS for
>           GSoC 2021: “Extend Deepbots to support
>           stable-baseline and implement gym style default
>           Reinforcement Learning Experiments” and “Extend
>           Deepbots to support evolutionary algorithms”.
>
>            
>
>           A little bit on my background: I have been working
>           in the fields of deep learning and (especially)
>           reinforcement learning for quite some time now and
>           have worked on / am working on several related
>           projects and research. As a part of these, I have
>           significant experience with working with deep
>           learning frameworks like PyTorch, tensorflow, etc.
>           and also with tools specific to reinforcement
>           learning such as OpenAI gym, stable-baselines,
>           rllib, etc. I am also a core-contributors to a
>           pytorch first reinforcement learning library. A
>           part from reinforcement learning, I have also
>           worked in robotics on tasks such as navigation,
>           motion planning and control.
>
>            
>
>           I have always been interested in real-world
>           reinforcement learning and specially it’s
>           applications in robotics. IMy avid interests in
>           real-world RL is the main driving  factor behind
>           be choosing these projects (I’ll be happy to work
>           on any of these). Although I am not familiar with
>           Webots **yet** it seems like a really actionable
>           platform for testing out algorithms in context of
>           robotics. I have grown familiar to deepbots over
>           the past couple of days and am pretty confident I
>           can pull (any of) these two projects off.
>
>            
>
>           Currently I have a very rough plan of action in
>           mind which includes
>
>            
>
>           1. Getting comfortable with Webots (can be done
>             before the actual work period begins)
>           2. Researching upon some relevant evolutionary
>             algorithms (for eg. which have been proved to
>             be robust to noisy data) which can be used in
>             context of robotics
>           3. Start implementing those
>
>            
>
>           For the stable-baselines project, I am already
>           familiar and have used stable-baselines before and
>           directly jump to integrating it once I am familiar
>           Webots (again, this can be done before the actual
>           work period begins). I am aware that these plan of
>           action is not very detailed and is very unrefined.
>           So I’d like to get in touch with the mentors Manos
>           Kirtas, Konstantinos Tsampazis, Nikolaos Passalis
>           to discuss the project further. Looking forward to
>           hearing from you soon!
>
>            
>
>           Regards,
>
>           Vedant
>
>            
>
>           Sent from Mail
>           <https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986>
>           for Windows 10
>
>            
>
>            
>
>            
>
>           ----
>
>           Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
>
>           https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html <https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html>
>
>         Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr> <mailto:gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.
>
>      
>
>      
>
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων