ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: [GSoC21] Cms Project

Hi Sanskar,

I have made some comments.

Let me know if you need anything else.

Regards,
Giannis
--
Ioannis SkitsasOn Sat, Apr 10, 2021 at 3:18 PM SANSKAR GUPTA <snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:

> Hi Giannis,
>
> Awaiting your reply to the draft proposal I sent in my previous email.
> Please review and let me know how I can develop this further.
>
> Thanks,
> Sanskar
>
> On Tue, Apr 6, 2021 at 12:48 AM SANSKAR GUPTA <snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>
>> Hi Giannis
>> I have submitted the draft proposal taking into account the feedback you
>> gave , requesting again to have a look at that and provide your comments.
>> Proposal Link: Link
>> <https://docs.google.com/document/d/1Y8QcNpfEE6hS5SDUAiXsWQ37TuXsju0pzdGmJYU6vAM/edit#heading=h.48wu77618rar>
>>
>> Thanks and Regards
>> Sanskar Gupta
>>
>> On Mon, Apr 5, 2021 at 6:02 PM Giannis E. Skitsas <iskitsas [ at ] gmail [ dot ] com>
>> wrote:
>>
>>> Hi Sanskar,
>>>
>>> A user who has edit permissions should be able to access lock endpoints.
>>>
>>> Cached endpoints are usually accessible by all roles, probably from
>>> users having been authenticated. It depends on how someone wants to
>>> configure his setup. For example he might expose resources from CMS in the
>>> public, whereas others to be protected.
>>>
>>> Regards,
>>> Giannis
>>> --
>>> Ioannis Skitsas
>>>
>>>
>>>
>>> On Mon, Apr 5, 2021 at 6:23 PM SANSKAR GUPTA <snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>>>
>>>> Hi Giannis
>>>> Can you tell me which roles would be able to access the lock and cache
>>>> endpoints?
>>>>
>>>> Thanks
>>>> Sanskar Gupta
>>>>
>>>> On Sun, Apr 4, 2021 at 1:27 AM SANSKAR GUPTA <snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>>>>
>>>>> Hi Giannis
>>>>> Yeah totally you are right, connecting backend and frontend should be
>>>>> pretty straight forward using kubernetes services ,wanted to know your
>>>>> thoughts if we can follow the same approach to connect prometheus to
>>>>> frontend
>>>>>
>>>>> Thanks and Regards
>>>>> Sanskar
>>>>>
>>>>> On Fri, Apr 2, 2021 at 11:05 PM Giannis E. Skitsas <iskitsas [ at ] gmail [ dot ] com>
>>>>> wrote:
>>>>>
>>>>>> Hi Sanskar,
>>>>>>
>>>>>> It could be useful for your dockerized service. Exposing on a
>>>>>> different port is another solution. It is up to you to decide.
>>>>>>
>>>>>> On the other hand, if you deploy to kubernetes you might not need
>>>>>> nginx.
>>>>>>
>>>>>> Do you have something specific in mind? Eg accessing prometheus
>>>>>> metrics from react frontend and drawing graphs?
>>>>>>
>>>>>> Regards,
>>>>>> Giannis
>>>>>>
>>>>>> On Fri, 2 Apr 2021 at 03:57, SANSKAR GUPTA <snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>>>>>>
>>>>>>> Hi Giannis
>>>>>>> I have a doubt:
>>>>>>> As frontend will be a separate deployment , we can use nginx to
>>>>>>> proxy request to cms-backend, can we do the same for HTTP API of
>>>>>>> prometheus as well using the same nginx.conf ?
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>> Thanks and regards
>>>>>>> Sanskar Gupta
>>>>>>>
>>>>>>> On Thu, Apr 1, 2021 at 12:25 PM SANSKAR GUPTA <snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com>
>>>>>>> wrote:
>>>>>>>
>>>>>>>> Hi Giannis
>>>>>>>> Thanks a lot for the valuable suggestions :) , will modify it right
>>>>>>>> away.
>>>>>>>>
>>>>>>>> Thanks and regards
>>>>>>>> Sanskar Gupta
>>>>>>>>
>>>>>>>> On Thu, Apr 1, 2021 at 12:18 PM Giannis E. Skitsas <
>>>>>>>> iskitsas [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>>>>>>>>
>>>>>>>>> Hi Sanskar,
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Have a look at this proposal template
>>>>>>>>> <https://ellak.gr/wiki/index.php?title=Proposal_Template> for
>>>>>>>>> general instructions. You can also find others over the internet and
>>>>>>>>> combine suggestions.
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> For your proposal I have the following comments:
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>  - It should be clear the project you are referring to by the
>>>>>>>>>  official title and a link to the project.
>>>>>>>>>  - In your project details section I would suggest to be more
>>>>>>>>>  specific and clear. You can provide a better description based on the info
>>>>>>>>>  you already have
>>>>>>>>>  - I suggest using better headlines on your "Problem Statement"
>>>>>>>>>  section. If you were about to create a table of contents how would those
>>>>>>>>>  headlines (P1,P2) would look?
>>>>>>>>>  - You can provide a section summarising all the technologies
>>>>>>>>>  you will be using. It would be easier for the reader to instantly identify
>>>>>>>>>  the technology stack without having to read all the sections
>>>>>>>>>  - I suggest to re-organize your sections (mostly in project
>>>>>>>>>  details) related to any new architecture or implementation, so it is more
>>>>>>>>>  clear what you will be doing. (Sub)Sections/headlines proposals could be
>>>>>>>>>  something like: Frontend Implementation , Monitoring and alerts,
>>>>>>>>>  Performance improvement, Extending backend features, User management,
>>>>>>>>>  Security etc
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Thanks,
>>>>>>>>> Giannis
>>>>>>>>> --
>>>>>>>>> Ioannis Skitsas
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> On Wed, Mar 31, 2021 at 4:18 PM SANSKAR GUPTA <snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com>
>>>>>>>>> wrote:
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Hi Giannis
>>>>>>>>>> I have prepared a proposal for GSoC 2021 [CMS Project] where I
>>>>>>>>>> tried to explain the ideas we discussed and how I plan to implement them ,
>>>>>>>>>> request you to
>>>>>>>>>> have a quick look at that and provide me with some feedback.
>>>>>>>>>> PFA
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Thanks and Regards
>>>>>>>>>> Sanskar Gupta
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> On Mon, Mar 29, 2021 at 8:47 AM Giannis E. Skitsas <
>>>>>>>>>> iskitsas [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Hi Sanskar,
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> The proposed auths are ok. Ideally we would like to give the
>>>>>>>>>>> option to the user to register also with his email.
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> The design you are mentioning looks good, you are in the right
>>>>>>>>>>> direction.
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> The profile pic can be kept in the Sastix-CMS. It is a common
>>>>>>>>>>> approach we did also for our clients, when used this CMS.
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Grafana is ok also. Regarding your experiments with Kubernetes
>>>>>>>>>>> we propose MicroK8s, but it is up to you for your local tests. Ideally we
>>>>>>>>>>> want MicroK8s because we also contribute there, and it would be a good
>>>>>>>>>>> chance for you to be engaged in the future.
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> SMS API is a luxury at this point, just integrate an email
>>>>>>>>>>> alerts service, and leave the SMS API as a last priority, if you have time.
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Regarding your potential open source idea, it would be very good
>>>>>>>>>>> to have. Keep an eye on what is currently out there and be careful not to
>>>>>>>>>>> get too overwhelmed and miss any GSOC deadlines/milestones.
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> Best regards,
>>>>>>>>>>> Giannis
>>>>>>>>>>> --
>>>>>>>>>>> Ioannis Skitsas
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> On Sun, Mar 28, 2021 at 2:37 PM SANSKAR GUPTA <snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com>
>>>>>>>>>>> wrote:
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> Hi Giannis
>>>>>>>>>>>> I did some research about how to implement frontend and setting
>>>>>>>>>>>> up monitoring using prometheus, have compiled all my findings into a doc
>>>>>>>>>>>> which I am attaching with this mail.Please let me know your views on it.
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> Thanks & Regards
>>>>>>>>>>>> Sanskar Gupta
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>> On Sat, Mar 27, 2021 at 1:59 PM SANSKAR GUPTA <
>>>>>>>>>>>> snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> Hi Giannis
>>>>>>>>>>>>> I have opened 2 issues in the cms repo, related to monitoring
>>>>>>>>>>>>> and frontend, we can discuss about specific topic in the issue itself ,
>>>>>>>>>>>>> will be easy to track stuff.
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> Thanks and regards
>>>>>>>>>>>>> Sanskar Gupta
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>> On Fri, Mar 26, 2021 at 3:29 PM Giannis E. Skitsas <
>>>>>>>>>>>>> iskitsas [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>> Hi Sanskar,
>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>> Do you really need to implement those endpoints for
>>>>>>>>>>>>>> monitoring? There are already solutions which we could integrate. Just take
>>>>>>>>>>>>>> into account that we want the whole solution to be dockerized and be able
>>>>>>>>>>>>>> to scale. We prefer to use Kubernetes, so ideally we want to use monitoring
>>>>>>>>>>>>>> tools that fit well there (Splunk, NetData, Prometheus, OpenMetrics,
>>>>>>>>>>>>>> DataDog etc).
>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>> Regarding Kubernetes/Performance, yes we have used small
>>>>>>>>>>>>>> testbeds to see how autoscaler works, having videos been served from the
>>>>>>>>>>>>>> SastixCms-Kubernetes deployment. See this guide
>>>>>>>>>>>>>> <https://medium.com/@iskitsas/autoscale-a-java-cms-app-with-kubernetes-the-microk8s-approach-from-docker-to-kubernetes-7c021f7d8333>
>>>>>>>>>>>>>> for details. We have also used a dockerized approach for one of our
>>>>>>>>>>>>>> customers, with 3 large AWS instances serving content for ~5000 registered
>>>>>>>>>>>>>> users per daily basis. We have also parameterized the setup there a little
>>>>>>>>>>>>>> bit, to include NGINX proxies, for better caching and delivering of static
>>>>>>>>>>>>>> files. So, there are some tradeoffs you have to do when serving large
>>>>>>>>>>>>>> throughputs, and adopt your architecture accordingly. For this GSOC we are
>>>>>>>>>>>>>> ok to see something up to experiment level as a proof of concept. If you
>>>>>>>>>>>>>> are already familiar with those, we are open to discuss any improvements on
>>>>>>>>>>>>>> architecture level and support it with any new implementations.
>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>> For any proposed enhancements, create github issues and we
>>>>>>>>>>>>>> can take the discussion from there.
>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>> Thanks,
>>>>>>>>>>>>>> Giannis
>>>>>>>>>>>>>> --
>>>>>>>>>>>>>> Ioannis Skitsas
>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>> On Fri, Mar 26, 2021 at 3:57 PM SANSKAR GUPTA <
>>>>>>>>>>>>>> snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>> Hi Giannis
>>>>>>>>>>>>>>> For GSOC stories , I was thinking if we can start by
>>>>>>>>>>>>>>> implementing necessary endpoints for disk usage , memory /cpu usage etc
>>>>>>>>>>>>>>> using websockets as it should be real time if I understand the
>>>>>>>>>>>>>>> functionality right.
>>>>>>>>>>>>>>> After that spring security can be integrated with creator
>>>>>>>>>>>>>>> and admin roles.We can discuss possibility of having more roles though
>>>>>>>>>>>>>>> I see you are using hazelcast for caching which according to
>>>>>>>>>>>>>>> me is a reasonable choice for distributed caching considering its a CMS.
>>>>>>>>>>>>>>> My doubts are: Has the performance of this app been tested
>>>>>>>>>>>>>>> on kubernetes, if yes what was the number of running instances?
>>>>>>>>>>>>>>> Also let me know if my plan to get started with backend
>>>>>>>>>>>>>>> enhancements sounds fine.We can then discuss the react app.
>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>> Thanks and regards
>>>>>>>>>>>>>>> Sanskar Gupta
>>>>>>>>>>>>>>> Masters Student at KTH Royal Institute of Technology,
>>>>>>>>>>>>>>> Stockholm
>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>> On Fri, Mar 26, 2021 at 9:41 AM Giannis E. Skitsas <
>>>>>>>>>>>>>>> iskitsas [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>> Hi Sanskar,
>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>> Thanks a lot for your feedback. We will review your PR.
>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>> Regarding the project see here
>>>>>>>>>>>>>>>> <https://ellak.gr/wiki/index.php?title=Google_Summer_of_Code_2021_proposed_ideas#Expected_Results>
>>>>>>>>>>>>>>>> for the expected results. We are open to any recommendations.
>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>> GraphQL and the other "Features in pipeline" you see in the
>>>>>>>>>>>>>>>> README are not all required for GSOC. Specifically for GraphQL we wanted to
>>>>>>>>>>>>>>>> have this feature because it is easier for an integrator to understand our
>>>>>>>>>>>>>>>> APIs and data, and get exactly what you are asking for. You are free to
>>>>>>>>>>>>>>>> implement any of them if you feel you can deliver them in the proposed
>>>>>>>>>>>>>>>> timeline.
>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>> Let me know if you need any other information.
>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>> Best regards,
>>>>>>>>>>>>>>>> Giannis
>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>> --
>>>>>>>>>>>>>>>> Ioannis Skitsas
>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>> On Thu, Mar 25, 2021 at 7:13 PM SANSKAR GUPTA <
>>>>>>>>>>>>>>>> snskr95 [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>> Hi Mentors
>>>>>>>>>>>>>>>>> This is regarding the cms project.
>>>>>>>>>>>>>>>>> First of all there was an issue in readme , the image url
>>>>>>>>>>>>>>>>> in sample request body to run the createResource endpoint was not working
>>>>>>>>>>>>>>>>> (was throwing 400)
>>>>>>>>>>>>>>>>> So I created an issue and a pull request for the same ,
>>>>>>>>>>>>>>>>> requesting you to review it.
>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>> Pull Request Link <https://github.com/sastix/cms/pull/10>
>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>> Now regarding the project and possible enhancements about
>>>>>>>>>>>>>>>>> security, scalability and monitoring,I feel the following tech stack will
>>>>>>>>>>>>>>>>> be super beneficial and insanely fun to implement
>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>> Frontend: Using material ui components to create a react
>>>>>>>>>>>>>>>>> dashboard for executing role based endpoints.
>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>> Security:Integrating spring security for resource access
>>>>>>>>>>>>>>>>> management
>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>> Monitoring: Setting up a Grafana dashboard for constant
>>>>>>>>>>>>>>>>> monitoring API health and performance in TPS
>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>> Scaling: Running the pods in a kubernetes pod with in
>>>>>>>>>>>>>>>>> place CI/CD pipeline , there will be no downtime during container lifecycle
>>>>>>>>>>>>>>>>> For CI/CD I would say I had some good experiences with
>>>>>>>>>>>>>>>>> CircleCI.
>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>> For Archive API , any Relational DB should do the job
>>>>>>>>>>>>>>>>> where we can store meta data into separate columns or in a single string if
>>>>>>>>>>>>>>>>> redundancy is the deciding factor
>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>> Not sure about the use case of GraphQL
>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>> Request you to provide your thoughts on my choice of tech
>>>>>>>>>>>>>>>>> stack ,also request you to explain me the use case of graphQL in cms.
>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>> Thanks and Regards
>>>>>>>>>>>>>>>>> Sanskar Gupta
>>>>>>>>>>>>>>>>> Masters Student at KTH Royal Institute of Technology,
>>>>>>>>>>>>>>>>> Stockholm
>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>> ----
>>>>>>>>>>>>>>>>> Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα
>>>>>>>>>>>>>>>>> αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \&
>>>>>>>>>>>>>>>>> mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student
>>>>>>>>>>>>>>>>> developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
>>>>>>>>>>>>>>>>> https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
>>>>>>>>>>>>>>>>> Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό
>>>>>>>>>>>>>>>>> μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <
>>>>>>>>>>>>>>>>> gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.
>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>> --
>>>>>> --
>>>>>> Ioannis Skitsas
>>>>>>
>>>>>>
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων