ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: Στοιχεία επικοινωνίας - Google Summer of Code

  • Subject: Re: Στοιχεία επικοινωνίας - Google Summer of Code
  • From: "Alexios Zavras" <zvr+eellak [ at ] zvr [ dot ] gr>
  • Date: Mon, 12 Apr 2021 12:10:21 +0200
Right. Your message was understood the first time. :-)

What do you want to discuss? The discussions are happening on this list.
May I suggest that you also look at
the past messages of this list earlier this year,
as I have sent a number of them explaining details
of the hashesDB project.


On Mon, Apr 12, 2021, at 01:28, Vasilis wrote:
>  Sorry, I was not aware. Let me start again.
> 
> My name is Radiotis Vasilis, and I am currently studying for the Msc. 
> program of Athens University, "Computer, Telecommunications and Network 
> Engineering".
> 
> I am interested in the project hashesDB, so I would like to discuss a 
> bit with the mentor of the project. Many thanks!
> > On 11-Apr-21 21:43:48, Alexios Zavras <zvr+eellak [ at ] zvr [ dot ] gr> wrote:
> 
> > Hi Vassilis, thanks for your interest. 
> > 
> > This list is the correct way to get in touch with any mentor. 
> > So congrats, you made contact! ;-) 
> > 
> > But please use English, not every one here speaks Greek. 
> > 
> > On Sun, Apr 11, 2021, at 18:21, Vasilis wrote: 
> > > Γεια σας, 
> > > 
> > > Ονομάζομαι Ραδιώτης Βασίλης, και είμαι μεταπτυχιακός φοιτητής στο ΕΚΠΑ, 
> > > στο ΠΜΣ Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων. Θα με 
> > > ενδιέφερε ενδεχομένως συμμετοχή στο project hashesDB. Μπορείτε να με 
> > > φέρετε σε επαφή με τον αντίστοιχο μέντορα; Ευχαριστώ. 
> > > 
> > > ---- 
> > > Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και 
> > > συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του 
> > > Google Summer of Code - A discussion list for student developers and 
> > > mentors of Google Summer of Code projects., 
> > > https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html 
> > > Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. 
> > > ταχυδρομείου στη διεύθυνση 
> > > >. 
> > > 
> > 
> > -- 
> > -- zvr -

-- 
-- zvr -
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων