ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: GSoC Projects : Deepbots

Hi Manos,
I have revised the draft along with your suggestions. Kindly review it if
you get time before the proposal deadline. However, I completely understand
if you don't. I'll submit the proposal about an hour before the deadline.
Thanks

Regards,
Vedant

On Tue, Apr 13, 2021 at 1:24 AM Vedant Kandarp Shah <
f20180566 [ at ] goa [ dot ] bits-pilani [ dot ] ac [ dot ] in> wrote:

> Hi Manos,
> Thanks for the reminder. I will revise the proposal in a few hours and
> drop a mail to you about it. It would be great if you get the time to
> review, but I understand you might be busy and not get the time to do that,
> which is also fine. Thanks for helping me out throughout the process :).
>
> Best,
> Vedant
>
> On Tue, Apr 13, 2021 at 1:13 AM Manos Kirtas <manolis [ dot ] kirt [ at ] gmail [ dot ] com>
> wrote:
>
>> Hi Vedant,
>>
>> Please consider that the deadline is almost 24hours away. Do not forget
>> to submit your final proposal!
>>
>> Best regards,
>>
>> Manos.
>> On 10/4/21 11:29 μ.μ., Vedant Kandarp Shah wrote:
>>
>> Sending this to the mailing list
>>
>> --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
>> Hi Manos,
>> Thanks for the feedback on my previous draft. I have updated the proposal
>> keeping in mind your suggestions. Would be great if you can go through it
>> and give me your feedback. I have made the timeline to the best of my
>> understanding. However, if you feel that it is a bit skewed with respect to
>> the division of tasks, kindly let me know.
>> Thanks
>>
>> Regards,
>> Vedant
>>
>> On Sun, Apr 11, 2021 at 1:58 AM Vedant Kandarp Shah <
>> f20180566 [ at ] goa [ dot ] bits-pilani [ dot ] ac [ dot ] in> wrote:
>>
>>> Hi Manos,
>>> Thanks for the feedback on my previous draft. I have updated the
>>> proposal keeping in mind your suggestions. Would be great if you can go
>>> through it and give me your feedback. I have made the timeline to the best
>>> of my understanding. However, if you feel that it is a bit skewed with
>>> respect to the division of tasks, kindly let me know.
>>> Thanks
>>>
>>> Regards,
>>> Vedant
>>>
>>> On Thu, Apr 8, 2021 at 4:16 PM Vedant Shah <
>>> f20180566 [ at ] goa [ dot ] bits-pilani [ dot ] ac [ dot ] in> wrote:
>>>
>>>> Hi Manos,
>>>>
>>>> Sure. I didn’t get any time to update the proposal since you last
>>>> reviewed it. However, I’ll update the draft today, keeping in mind your
>>>> suggestions and send it back to you for feedback.
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> Thanks,
>>>>
>>>> Vedant
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> Sent from Mail <https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986> for
>>>> Windows 10
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> *From: *Manos Kirtas <manolis [ dot ] kirt [ at ] gmail [ dot ] com>
>>>> *Sent: *08 April 2021 16:09
>>>> *To: *Vedant Shah <f20180566 [ at ] goa [ dot ] bits-pilani [ dot ] ac [ dot ] in>
>>>> *Subject: *Re: [gsoc-developers] GSoC Projects : Deepbots
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> Hi again,
>>>>
>>>> Additionally, you have to include a timeline on your proposal that it
>>>> will explain what you going to do in each week of the given timeline
>>>>
>>>> Best regards,
>>>>
>>>> Manos.
>>>>
>>>> On 8/4/21 1:37 μ.μ., Manos Kirtas wrote:
>>>>
>>>> Hi Vedant,
>>>>
>>>> I have provided you a feedback on GDoC. Please revise your draft
>>>> proposal accordingly and contact me in order to provide an up-to-dated
>>>> feedback. Your proposal is well structured, I feel that you need some
>>>> clarifications about what's your milestones
>>>>
>>>> Thank you,
>>>>
>>>> Manos.
>>>>
>>>> On 11/3/21 1:51 μ.μ., Vedant Shah wrote:
>>>>
>>>> Hi Manos,
>>>>
>>>> Thanks for the reply and thanks a lot for all the useful tips on how to
>>>> get started! I’ll start working with Webots and Deepbots straight way and
>>>> will definitely get back to you for further discussion regarding this.
>>>> Looking forward to working on this with you.
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> Regards,
>>>>
>>>> Vedant
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> Sent from Mail <https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986> for
>>>> Windows 10
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> *From: *Manos Kirtas <manolis [ dot ] kirt [ at ] gmail [ dot ] com>
>>>> *Sent: *11 March 2021 04:57 PM
>>>> *To: *Vedant Shah <f20180566 [ at ] goa [ dot ] bits-pilani [ dot ] ac [ dot ] in>;
>>>> gsoc-developers [ at ] ellak [ dot ] gr
>>>> *Subject: *Re: [gsoc-developers] GSoC Projects : Deepbots
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> Hello Vedant,
>>>>
>>>> I am glad to hear that you are interested in contributing to deepbots
>>>> project! Indeed, your plan seems that is the best way to be prepared for
>>>> the GSoC proposal phase. First of all, feel free to contact us via email
>>>> for any help or open a discussion at project's github page. In order to be
>>>> familiar with webots and deepbots you can try to run and reproduce the
>>>> examples included at deepworlds repository. There are extensive tutorials
>>>> in deepbots-tutorials repository. If you find a bug or develop a fix you
>>>> are welcome to open an issue or PR respectively. After all you can checkout
>>>> the deepbots' issues which are tagged with 'ideal first issue' in order to
>>>> be familiar with the codebase.
>>>>
>>>> Feel free to contact us for help. You can join GFOSS
>>>> <https://matrix.to/#/%23gsoc2021:chat.ellak.gr?via=chat.ellak.gr&via=matrix.org>
>>>> matrix channel as well.
>>>>
>>>> Best regards,
>>>>
>>>> Manos.
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> On 11/3/21 5:22 π.μ., Vedant Shah wrote:
>>>>
>>>> Hello everyone,
>>>>
>>>> I am Vedant Shah, a pre-final year undergraduate student at BITS
>>>> Pilani, India. I am primarily interested in two projects hosted by GFOSS
>>>> for GSoC 2021: “Extend Deepbots to support stable-baseline and implement
>>>> gym style default Reinforcement Learning Experiments” and “Extend Deepbots
>>>> to support evolutionary algorithms”.
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> A little bit on my background: I have been working in the fields of
>>>> deep learning and (especially) reinforcement learning for quite some time
>>>> now and have worked on / am working on several related projects and
>>>> research. As a part of these, I have significant experience with working
>>>> with deep learning frameworks like PyTorch, tensorflow, etc. and also with
>>>> tools specific to reinforcement learning such as OpenAI gym,
>>>> stable-baselines, rllib, etc. I am also a core-contributors to a pytorch
>>>> first reinforcement learning library. A part from reinforcement learning, I
>>>> have also worked in robotics on tasks such as navigation, motion planning
>>>> and control.
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> I have always been interested in real-world reinforcement learning and
>>>> specially it’s applications in robotics. IMy avid interests in real-world
>>>> RL is the main driving factor behind be choosing these projects (I’ll be
>>>> happy to work on any of these). Although I am not familiar with Webots *
>>>> *yet** it seems like a really actionable platform for testing out
>>>> algorithms in context of robotics. I have grown familiar to deepbots over
>>>> the past couple of days and am pretty confident I can pull (any of) these
>>>> two projects off.
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> Currently I have a very rough plan of action in mind which includes
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>  1. Getting comfortable with Webots (can be done before the actual
>>>>  work period begins)
>>>>  2. Researching upon some relevant evolutionary algorithms (for eg.
>>>>  which have been proved to be robust to noisy data) which can be used in
>>>>  context of robotics
>>>>  3. Start implementing those
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> For the stable-baselines project, I am already familiar and have used
>>>> stable-baselines before and directly jump to integrating it once I am
>>>> familiar Webots (again, this can be done before the actual work period
>>>> begins). I am aware that these plan of action is not very detailed and is
>>>> very unrefined. So I’d like to get in touch with the mentors Manos
>>>> Kirtas, Konstantinos Tsampazis, Nikolaos Passalis to discuss the project
>>>> further. Looking forward to hearing from you soon!
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> Regards,
>>>>
>>>> Vedant
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> Sent from Mail <https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986> for
>>>> Windows 10
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> ----
>>>>
>>>> Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
>>>>
>>>> https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
>>>>
>>>> Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr> <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων