ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: GSoC Projects : Deepbots

Sending this to the mailing list
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hi Manos,
Thanks for the feedback on my previous draft. I have updated the proposal
keeping in mind your suggestions. Would be great if you can go through it
and give me your feedback. I have made the timeline to the best of my
understanding. However, if you feel that it is a bit skewed with respect to
the division of tasks, kindly let me know.
Thanks

Regards,
Vedant

On Sun, Apr 11, 2021 at 1:58 AM Vedant Kandarp Shah <
f20180566 [ at ] goa [ dot ] bits-pilani [ dot ] ac [ dot ] in> wrote:

> Hi Manos,
> Thanks for the feedback on my previous draft. I have updated the proposal
> keeping in mind your suggestions. Would be great if you can go through it
> and give me your feedback. I have made the timeline to the best of my
> understanding. However, if you feel that it is a bit skewed with respect to
> the division of tasks, kindly let me know.
> Thanks
>
> Regards,
> Vedant
>
> On Thu, Apr 8, 2021 at 4:16 PM Vedant Shah <
> f20180566 [ at ] goa [ dot ] bits-pilani [ dot ] ac [ dot ] in> wrote:
>
>> Hi Manos,
>>
>> Sure. I didn’t get any time to update the proposal since you last
>> reviewed it. However, I’ll update the draft today, keeping in mind your
>> suggestions and send it back to you for feedback.
>>
>>
>>
>> Thanks,
>>
>> Vedant
>>
>>
>>
>> Sent from Mail <https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986> for
>> Windows 10
>>
>>
>>
>> *From: *Manos Kirtas <manolis [ dot ] kirt [ at ] gmail [ dot ] com>
>> *Sent: *08 April 2021 16:09
>> *To: *Vedant Shah <f20180566 [ at ] goa [ dot ] bits-pilani [ dot ] ac [ dot ] in>
>> *Subject: *Re: [gsoc-developers] GSoC Projects : Deepbots
>>
>>
>>
>> Hi again,
>>
>> Additionally, you have to include a timeline on your proposal that it
>> will explain what you going to do in each week of the given timeline
>>
>> Best regards,
>>
>> Manos.
>>
>> On 8/4/21 1:37 μ.μ., Manos Kirtas wrote:
>>
>> Hi Vedant,
>>
>> I have provided you a feedback on GDoC. Please revise your draft proposal
>> accordingly and contact me in order to provide an up-to-dated feedback.
>> Your proposal is well structured, I feel that you need some clarifications
>> about what's your milestones
>>
>> Thank you,
>>
>> Manos.
>>
>> On 11/3/21 1:51 μ.μ., Vedant Shah wrote:
>>
>> Hi Manos,
>>
>> Thanks for the reply and thanks a lot for all the useful tips on how to
>> get started! I’ll start working with Webots and Deepbots straight way and
>> will definitely get back to you for further discussion regarding this.
>> Looking forward to working on this with you.
>>
>>
>>
>> Regards,
>>
>> Vedant
>>
>>
>>
>> Sent from Mail <https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986> for
>> Windows 10
>>
>>
>>
>> *From: *Manos Kirtas <manolis [ dot ] kirt [ at ] gmail [ dot ] com>
>> *Sent: *11 March 2021 04:57 PM
>> *To: *Vedant Shah <f20180566 [ at ] goa [ dot ] bits-pilani [ dot ] ac [ dot ] in>;
>> gsoc-developers [ at ] ellak [ dot ] gr
>> *Subject: *Re: [gsoc-developers] GSoC Projects : Deepbots
>>
>>
>>
>> Hello Vedant,
>>
>> I am glad to hear that you are interested in contributing to deepbots
>> project! Indeed, your plan seems that is the best way to be prepared for
>> the GSoC proposal phase. First of all, feel free to contact us via email
>> for any help or open a discussion at project's github page. In order to be
>> familiar with webots and deepbots you can try to run and reproduce the
>> examples included at deepworlds repository. There are extensive tutorials
>> in deepbots-tutorials repository. If you find a bug or develop a fix you
>> are welcome to open an issue or PR respectively. After all you can checkout
>> the deepbots' issues which are tagged with 'ideal first issue' in order to
>> be familiar with the codebase.
>>
>> Feel free to contact us for help. You can join GFOSS
>> <https://matrix.to/#/%23gsoc2021:chat.ellak.gr?via=chat.ellak.gr&via=matrix.org>
>> matrix channel as well.
>>
>> Best regards,
>>
>> Manos.
>>
>>
>>
>> On 11/3/21 5:22 π.μ., Vedant Shah wrote:
>>
>> Hello everyone,
>>
>> I am Vedant Shah, a pre-final year undergraduate student at BITS Pilani,
>> India. I am primarily interested in two projects hosted by GFOSS for GSoC
>> 2021: “Extend Deepbots to support stable-baseline and implement gym style
>> default Reinforcement Learning Experiments” and “Extend Deepbots to support
>> evolutionary algorithms”.
>>
>>
>>
>> A little bit on my background: I have been working in the fields of deep
>> learning and (especially) reinforcement learning for quite some time now
>> and have worked on / am working on several related projects and research.
>> As a part of these, I have significant experience with working with deep
>> learning frameworks like PyTorch, tensorflow, etc. and also with tools
>> specific to reinforcement learning such as OpenAI gym, stable-baselines,
>> rllib, etc. I am also a core-contributors to a pytorch first reinforcement
>> learning library. A part from reinforcement learning, I have also worked in
>> robotics on tasks such as navigation, motion planning and control.
>>
>>
>>
>> I have always been interested in real-world reinforcement learning and
>> specially it’s applications in robotics. IMy avid interests in real-world
>> RL is the main driving factor behind be choosing these projects (I’ll be
>> happy to work on any of these). Although I am not familiar with Webots *
>> *yet** it seems like a really actionable platform for testing out
>> algorithms in context of robotics. I have grown familiar to deepbots over
>> the past couple of days and am pretty confident I can pull (any of) these
>> two projects off.
>>
>>
>>
>> Currently I have a very rough plan of action in mind which includes
>>
>>
>>
>>  1. Getting comfortable with Webots (can be done before the actual
>>  work period begins)
>>  2. Researching upon some relevant evolutionary algorithms (for eg.
>>  which have been proved to be robust to noisy data) which can be used in
>>  context of robotics
>>  3. Start implementing those
>>
>>
>>
>> For the stable-baselines project, I am already familiar and have used
>> stable-baselines before and directly jump to integrating it once I am
>> familiar Webots (again, this can be done before the actual work period
>> begins). I am aware that these plan of action is not very detailed and is
>> very unrefined. So I’d like to get in touch with the mentors Manos
>> Kirtas, Konstantinos Tsampazis, Nikolaos Passalis to discuss the project
>> further. Looking forward to hearing from you soon!
>>
>>
>>
>> Regards,
>>
>> Vedant
>>
>>
>>
>> Sent from Mail <https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986> for
>> Windows 10
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>> ----
>>
>> Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
>>
>> https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
>>
>> Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr> <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.
>>
>>
>>
>>
>>
>
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

πλοήγηση μηνυμάτων