ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Need some details for GSOC Project

*Project Name* -  Build recorder : A system to record what goes on when a
software is being built.

Hi ! I saw this project on the wiki page. But it doesn't have much
information. Can it be elaborated to get more insights and also where to
submit the proposal and are there any microtasks for the same to be done?
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων