ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[no subject]

Hello,

I am Ashok Ramavath , a first year BTECH student  from Birla Institute of
Technology,Mesra.
The Idea of (Development of  Backend management system for NodeRed
instances ) matches my skills and interests.I would like to work on this
project.Please let me know how to contact the project mentor to start
working on it and as well as contribute to your organization

Thank you
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

  • Re: , Manos Tsardoulias

πλοήγηση μηνυμάτων