ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: Fwd: Interested in Google Summer of Code project

Hi Craig,

thank you for you interest in our project.  As we shortly discussed in private, the project has limited scientific requirements. The basis is kinetic Monte Carlo method for deposition processes. If you have time, check this article (its open access) we've written recently: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphy.2021.631918/full . I will provide you with all the info you need. What is your major? This will help us understand where we should help you more.

Our target is to create the text input of Apothesis. We have developed many helper functions for that but still we need to develop in a generalized way the input of many different physical processes. Processes can be adsorption of a particle on a surface or a surface reaction.  Also we need to develop the output. Currently we have created a simple output for certain problems but again we must develop a generalized one which could cover many cases. Finally (and ideally), we would like to develop the infrastructure for the user to be able to load a lattice from a file. Note that for this we will not develop the actual "reader" of the lattice but only the infrastructure since we are going to need multiple readers in the future.


Best regards,

Nikos


---------- Forwarded message ---------
From: Craig White <gerzytet [ at ] gmail [ dot ] com>
Date: Tue, 29 Mar 2022 at 06:57
Subject: [gsoc-developers] Interested in Google Summer of Code project
To: <gsoc-developers [ at ] ellak [ dot ] gr>


Hello,

I am Craig White, a student at Florida Polytechnic University.
I saw the Google Summer of Code project ideas list here, and I found
the Apothesis project.
The idea you posted (adding generalized I/O operations) matches my
skills, so I am interested in working on it.
I would like to talk with you more about the scope of the project,
what scientific knowledge will be needed, and to get to know the
research team.
Please let me know the best way to contact you.

Thank you


----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και
συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του
Google Summer of Code - A discussion list for student developers and
mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ.
ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων