ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: Development of a DIY robot kit for educators [GSoC]

  • Subject: Re: Development of a DIY robot kit for educators [GSoC]
  • From: Iraklis Varlamis <varlamis [ at ] hua [ dot ] gr>
  • Date: Tue, 5 Apr 2022 12:01:43 +0300
Dear Mohamed,
Thank you for your email and your interest in the project.
The expected outcome of the project is to extend the current DIY robot (
https://github.com/eellak/gsoc2019-diyrobot) that has been extended in 2021
with Node-Red capabilities (
https://github.com/eellak/gsoc2019-diyrobot/tree/dev)
to support integration with blockly as you correctly mentioned.
Proposing any extension to the design of the robot has to be mapped to the
whole stack of our approach, including 3d designs, low level control
library, blockly components and educational scenarios that can take
advantage of the extension.
Any ideas in this direction are also welcome, but pay attention to describe
the full path from design to the educational scenario.
You can also download and print the 3d prints of the robot and start
assembling it in order to have a working prototype in your hands.

Kind regards
Iraklis

--
Iraklis Varlamis
Assoc. Professor
Department of Informatics and Telematics
Harokopio University of Athens
Tel: +302109549405
Fax: +302109549401
Web: http://www.dit.hua.gr/~varlamis/


On Tue, Apr 5, 2022 at 11:54 AM Mohamed Abd El-Naby Mohamed Mohamed 1701243
<1701243 [ at ] eng [ dot ] asu [ dot ] edu [ dot ] eg> wrote:

> Hello Prof. Iraklis ,
> I'm Mohamed Abd el-naby, an Egyptian citizen in the faculty of engineering
> ain shams University - Mechatronics department last year.
> I'm interesting in Development of a DIY robot kit for educators project i
> understand from the brief explanation and know that the project need to
> connected with google blockly instead of node-red and in previous work
> robot base on Raspberry Pi so all codes will rewritten to be compatible
> with google blockly in the form of micros reliable communication between
> frontend - backend code.
> so my knowledge in scope of robotics and its movement, dealing with
> differents SoCs with my knowledge in its peripheral and interface it with
> hardware, and I have a good skill using mechanical design programs(CAD)
> like solidworks,Inventor and fusion 360, and I know the project is at a
> good level in terms of hardware, so the effort now must be put on the
> software part.
> so,
> I need to know my imagination about the project is correct or i miss
> understand some points,
> need some hints to work on a proposal like points I should focus on while
> writing it, and if it's any bug available to solve it.
> Thanks in advance.
>
> Get Outlook for Android <https://aka.ms/AAb9ysg>
>
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων