ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: Label Buddy 2.0: Automated audio-tagging using transfer learning

Greetings,
I would like to inform you that I have finished my draft proposal and I have attached it in this email.

With kind regards,
Dimitrios Spanos
________________________________
From: Agis Kounelis <kounelisagis [ at ] gmail [ dot ] com>
Sent: 14 April 2022 18:12
To: Dimitrios Spanos <dimitrios [ dot ] spanos [ at ] outlook [ dot ] com>
Cc: gsoc-developers [ at ] ellak [ dot ] gr <gsoc-developers [ at ] ellak [ dot ] gr>
Subject: Re: [gsoc-developers] Label Buddy 2.0: Automated audio-tagging using transfer learning

Hi Dimitrios,

thank you very much for your interest.
We look forward to your draft proposal so we can discuss further.

With kind regards,
Agis Kounelis

On Thu, Apr 14, 2022, 16:30 Dimitrios Spanos <dimitrios [ dot ] spanos [ at ] outlook [ dot ] com<mailto:dimitrios [ dot ] spanos [ at ] outlook [ dot ] com>> wrote:

Greetings,
my name is Dimitrios Spanos. I'm an Electrical Engineer from AUTh and I would like to inform you of my interest for helping with the production
of Label Buddy 2.0. I've contacted one of the mentors and they suggested I sent an email here.

I've attached my CV if you'd like to take a look.

Kind regards,
Dimitrios Spanos

----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr<mailto:gsoc-developers%2Bunsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>>.

Attachment: Spanos_GSoC_Proposal.pdf
Description: Spanos_GSoC_Proposal.pdf

----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων