ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[no subject]

Hello All,
         I am Rutvik Pradyumna, currently 2nd year Undergraduate in
Computer Science and Engineering at NIT Warangal .I chose 'Creating new
lattices for Apothesis
<https://ellak.gr/wiki/index.php?title=Google_Summer_of_Code_2023_proposed_ideas>'
as
my project to contribute to GFOSS in GSOC-2023. I chose this project as I
can say that I have good experience in programming languages
like C++,Python,Java,Web-Dev(frontend) and I have enough experience in C++
which is needed in this project. So please help me to know if this is the
correct way to communicate with the mentor of this project. And if yes I
request to provide some resources to know more about this project.
Yours Respectfully,
Rutvik Pradyumna.
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων