ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Inquiry about the Discussion of Projects in the Organization

Hello GFOSS,
I am writing to inquire about the current discussion of the projects in the
organization. I would like to know if the discussion is taking place on the
mailing list or a chat platform.
As a member of the organization, I would like to stay informed about the
ongoing discussions and participate in them. Could you kindly let me know
which platform the discussions are taking place on?
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων