ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: Fwd: Development of an interactive flow visualization tool for visual / blockly programming

Dear Nilay,

You got the idea of what we want the results should be.
Now you should prepare a proposal of how to achieve it.

On Mon, Mar 06, 2023 at 12:27:32PM +0530, nilay gupta wrote:
> Hello there!
> As far as I am able to grasp the problem statement, it basically means that
> we need the flow of a blockly programming language like scratch visualised,
> that is which function or block is being executed after which one.
> I have created a flow visualisation of a snake game as asked by mr Sarantos.
> link of code: https://scratch.mit.edu/projects/780204439/editor/
> visualised document attached below:
> 
> On Sun, 5 Mar 2023 at 08:49, Sarantos Kapidakis <
> sarantos [ dot ] kapidakis [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:
> 
> > Dear Nilay,
> >
> > Thank you for your interest in the programming flow visualization tool.
> > You have to describe how you will attack the problem by making a full
> > proposal according to GSOC rules and I will help you to answer all your
> > questions on the way.
> >
> > But before that, lets make sure that we see the same challenges!
> > To begin with, can you provide an example output?
> > The input should be obvious from the output.
> >
> > I have added more information in the
> > https://sarantos.no-ip.org/codeflow
> >
> > Please use the gsoc-developers [ at ] ellak [ dot ] gr list for the public communication.
> >
> > Regards,
> >
> > Sarantos
> >
> > On Sat, Mar 04, 2023 at 06:58:53PM +0530, nilay gupta wrote:
> > > Hello mr.Kapidakis,
> > > Myself Nilay Gupta, I feel really inclined towards this idea of yours
> > > mentioned on the gsoc page.
> > > I would love to know further prerequisites and flow of the project as
> > well.
> > > I'm new to open source but have a fair amount of knowledge in
> > programming.
> > > my github: https://github.com/g4ze
> > >
> > > Awaiting your response.
> > > Thnakyou.
> >

----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.