ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

HELP - APP (Prof.Christos Iossifidis)

<html xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml"; xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40";><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8"><meta name=Generator content="Microsoft Word 15 (filtered medium)"><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
	{font-family:"Cambria Math";
	panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
	{font-family:Calibri;
	panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
	{margin:0cm;
	font-size:11.0pt;
	font-family:"Calibri",sans-serif;}
.MsoChpDefault
	{mso-style-type:export-only;}
@page WordSection1
	{size:612.0pt 792.0pt;
	margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt;}
div.WordSection1
	{page:WordSection1;}
--></style></head><body lang=EN-IN link=blue vlink="#954F72" style='word-wrap:break-word'><div class=WordSection1><p class=MsoNormal>Respect sir ,</p><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p><p class=MsoNormal>I would like to start working on the app in REACT-NATIVE.</p><p class=MsoNormal>I  have build a very similar project for a hackathon which would send geo-location to</p><p class=MsoNormal>The emergency services once the airbags opened through a Arduino which picked up the temperature signals and </p><p class=MsoNormal>activated the airbags. Developing on the same I would like to work on this project.</p><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p><p class=MsoNormal>Project Outcome ; </p><p class=MsoNormal>What I have understood through the outcome is that it is an emergency based mobile application which uses the geolocation</p><p class=MsoNormal>Of the respective and sends an  (text message or a voice message) to the emergency help services which gets the perspectives location for the emergency , so using the FLOSS core application with the plugins I have to develop the app.<o:p></o:p></p></div></body></html>
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

πλοήγηση μηνυμάτων