ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: Participation in GSOC 2024 project

Dear Sofia,

thank you very much for your interest in our project.

Please check the details in the github and we can discuss further.


Best regards,

Nikos


Στις 20/3/2024 4:46 μ.μ., ο/η Σοφία Ανδρικοπούλου έγραψε:
Hello,

I would like to participate in your project for GSOC 2024 that is called “*Creating a factory pattern for handling lattices in Apothesis”.*
*
*
*Sincerely,*
*Andrikopoulou Sofia*

----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση<gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων