ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Interest for MD-Attractor project for GSoC 2024

Greetings Mentors,

I would like to express my interest in contributing to the MD-Attractor
project during the course of GSoC 2024.
A few things about me: I am currently working full time as a QA Engineer in
Data Resilience software and concurrently studying for the Informatics
course in Hellenic Open University. I currently reside in Prague, Czech
Republic (UTC +01:00).

In the past, I have tried my luck semi-professionally in music,
specifically composition, production and audio engineering, which provided
me with a certain level of insight on how the music industry works.
Therefore, given more information about the project, I will be able to
onboard quickly and make meaningful contributions to the business logic and
the implementation of the product.

On the matter of programming languages, I have mostly worked with C-like
languages (C, C++, Java, C#, Javascript) as well as Python. My approach is
to learn the tools necessary for the job, so I do not have a strong
preference on a particular stack.

My estimated availability for the project is expected to be within the
frame of a part-time job(~20h/weekly).

From your side, I would like to know a few more details on the expectations
for this project, specifically what would need to be delivered by the end
of the project.
Please let me know if there is any additional information you require on my
part.

Best regards,
Petros Giannis Petalas
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων