ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

eCodeOrama, an educational interactive flow visualization tool for mit scratch programs

  • Subject: eCodeOrama, an educational interactive flow visualization tool for mit scratch programs
  • From: Παναγιώτης Παναγέας <panpanageas [ at ] gmail [ dot ] com>
  • Date: Thu, 21 Mar 2024 22:49:52 +0200
<html xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml"; xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40";><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8"><meta name=Generator content="Microsoft Word 15 (filtered medium)"><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
	{font-family:"Cambria Math";
	panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
	{font-family:Calibri;
	panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
	{margin:0cm;
	font-size:11.0pt;
	font-family:"Calibri",sans-serif;}
.MsoChpDefault
	{mso-style-type:export-only;}
@page WordSection1
	{size:612.0pt 792.0pt;
	margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt;}
div.WordSection1
	{page:WordSection1;}
--></style></head><body lang=EL link=blue vlink="#954F72" style='word-wrap:break-word'><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p><p class=MsoNormal>Dear Mr. Sarantos Kapidakis,<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p><p class=MsoNormal>Regarding the project described on Github/sarantos40/eCodeOrama, after initially reviewing what exists in the repository, I would like to confirm if I have correctly understood certain aspects of the project.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p><p class=MsoNormal>From my understanding, your objective is to create a tool written in the programming language Python, which will:<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p><p class=MsoNormal>1. Extract data from a Scratch project through the Scratch API.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>2. Visualize the extracted data using a GUI.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>3. Provide debugging capabilities to the user, along with assistance features, based on the visual data it generates, making it easier for young users to understand the exported code.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>4. Be designed in such a way as to be expandable to other similar languages like Scratch (e.g., MakeCode).<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p><p class=MsoNormal>I would appreciate it if you could confirm whether I have grasped the basic principles on which you intend this project to be based.<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p><p class=MsoNormal>Sincerely,<o:p></o:p></p><p class=MsoNormal>Panagiotis Panageas<o:p></o:p></p></div></body></html>
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων