ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

eCodeOrama, an educational interactive flow visualization tool for mit scratch programs

  • Subject: eCodeOrama, an educational interactive flow visualization tool for mit scratch programs
  • From: Panagiotis Panageas <panpanageas [ at ] gmail [ dot ] com>
  • Date: Tue, 19 Mar 2024 14:19:03 +0200
Mr Sarantos Kapidakis,

Allow me to introduce myself, I am called Panagiotis Panageas and I am an
EAP Computer Scientist Student. I have decided to show interest at your
project, regarding “eCodeOrama”, which I find very interesting and I would
like to participate on this ongoing project, through Google Summer Code
Camp.

So far during my studies at EAP, I have completed the Python Course, which
I found very interesting and I would love to have the opportunity to expand
my knowledge on that particular subject, which according to your notes on
the github is considered as perquisite.

Though I have already read, some of the provided bibliography on the
subject, I would like to have the opportunity to contact you for further
clarifications on the subject of “eCodeOrama” and thus I kindly ask you to
reply on this message.

My Best Regards,

Panagiotis Panageas
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων