ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Proposal Submitted for Edgar Crawler

Greetings Mentors
I hope you're doing well. This is to inform you that I've submitted my GSoC
proposal. If you have any doubts or feedback, I'd greatly appreciate your
insights for any updations .

Thanks again for your support!


Tashneet Kaur
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων