ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Proposal for GSoC 2024

Hello,

Im interested in participating in the project for GSoC 2024 named “Creating a factory pattern for handling lattices in Apothesis”. I send to you my proposal.
Sincerely,
Sofia Andrikopoulou

Attachment: gsoc2024.docx
Description: gsoc2024.docx

----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων