ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Ελληνικό Open source λογισμικό για ανταλλαγή οικονομικών και στατιστικών δεδομένων

  • Subject: Ελληνικό Open source λογισμικό για ανταλλαγή οικονομικών και στατιστικών δεδομένων
  • From: Markos Fragkakis <markos [ dot ] fragkakis [ at ] gmail [ dot ] com>
  • Date: Fri, 20 Nov 2009 01:18:01 +0200
Καλησπέρα,

μετά από αρκετή σκέψη αποφάσισα να στείλω το mail αυτό για να κοινοποιήσω
την ύπαρξη αρκετών ενδιαφερόντων εφαρμογών σχετικά με ανταλλαγή οικονομικών
και στατιστικών δεδομένων. Οι εφαρμογές αυτές στόχο έχουν τη
διαλειτουργικότητα μεταξύ υπηρεσιών για την ανταλλαγή δεδομένων, και
εστιάζουν στη χρήση του XML-based στατιστικού standard SDMX [1]. Ίσως λίγοι
είναι εκείνοι που τελικά θα χρησιμοποιήσουν τις εφαρμογές αυτές, αλλά
σίγουρα θα τους βοηθήσουν, όπως βοηθούν χρόνια τις Στατιστικές Υπηρεσίες των
χωρών μελών.

Η εταιτία για την οποία δουλεύω και η οποία έχει γράψει με πολύ μεράκι τα
προγράμματα αυτά είναι  η Agilis [2]. Μεταξύ άλλων, είτε μόνη είτε σε
συνεργασία με την Intrasoft International εδώ και χρόνια παράγει στατιστικό
λογισμiκό για την Eurostat, η οποία χρησιμοποιεί και προάγει το SDMX για να
επιτύχει διαλειτουργικότητα στην ανταλλαγή δεδομένων με τις χώρες μέλη. Οι
εφαρμογές αυτές διατίθενται υπό την EUPL (EUropean Public License) [3], η
οποία είναι F/OSS, και μπορούν να βρεθούν στο OSOR Forge [4] της Commission.

Να ξεκαθαρίσω ότι δεν προσπαθώ να κάνω διαφήμιση της εταιρίας στην οποία
δουλεύω, ούτε στέλνω το mail μετά από παράκληση ή εντολή κάποιου. Εγώ και
όλοι οι συνάδελφοι έχουμε κάνει πολύ κόπο και θέλουμε να μοιραστούμε τη
δουλειά μας με κόσμο που θα την εκτιμήσει.

Οι εφαρμογές είναι:

SDMX Converter: Το λογισμικό αυτό (Java) πραγματοποιεί μετατροπή στατιστικών
δεδομένων μεταξύ αρκετών μορφών (SDMX Generic, SDMX Compact, SDMX Utility,
SDMX Cross-Sectional, CSV, FLR, Gesmes TS, Gesmes 2:1, Gesmes DSIS).
Κατεβάστε από το [5].

Mapping Assistant: Το λογισμικό αυτό (C#) επιτρέπει σε κάποιο φορέα
στατιστικών δεδομένων να πραγματοποιήσει περίπλοκες αντιστοιχίες μεταξύ της
βάσης δεδομένων του (όποια δομή και αν έχει) και δομών DSD (κάτι σαν XML
Schema στατιστικών δεδομένων) και να τις σώσει σε μία βάση (MySQL, Oracle,
SQL Server). Η εφαρμογή υποστηρίζει και PC-Axis [6] αρχεία, τα οποία
μετατρέπει σε in-memory SQLite βάση δεδομένων.

NSI Web Service: Αυτή η Web Service (δύο υλοποιήσεις, σε C# και σε Java)
χρησιμοποιεί τις παραπάνω αντιστοιχίες για να μετατρέψει ένα SDMX Query σε
SQL, specific για την βάση για την οποία έχουν γίνει οι αντιστοιχίες. Τα
αποτελέσματα χρησιμοποιούνται για το generation ενός SDMX μηνύματος
(Generic, Compact, Cross-Sectional).

Τα δύο τελευταία παρέχουν σε κάποιο κάτοχο δεδομένων τη δυνατότητα να
παράγει SDMX δεδομένα από οποιαδήποτε βάση, υποστηρίζοντας πολλούς τύπους
σχήματος (δομής), και πολλούς DB Vendors, Ο Mapping Assistant και οι Web
Services δεν έχουν ακόμη ανέβει στο OSOR Forge, οπότε θα επανέλθω με update!

Μάρκος Φραγκάκης

[1] http://sdmx.org/
[2] http://www.agilis-sa.gr/
[3] http://ec.europa.eu/idabc/en/document/7774
[4] http://forge.osor.eu
[5] http://forge.osor.eu/projects/sdmx-converter/
[6] http://www.pc-axis.scb.se/

πλοήγηση μηνυμάτων