ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: Collaboration suite

Nikos Roussos wrote:
2009/11/18 Apollon Koutlidis <apollon [ at ] planewalk [ dot ] net <mailto:apollon [ at ] planewalk [ dot ] net>>

  Εννοείς δηλαδή ότι ένα Cyrus imapd murder με μια ντουζίνα backends,
  mailbox replication σε άλλη μια ντουζίνα backends, shared folders,
  quota
  management και διάφορα άλλα φίτσουρς μπορεί εύκολα και απλά να γίνει
  migrate σε dovecot;;;


το παραπάνω, συν..
  Τα μεγέθη τόσο του δημοσίου όσο και οποιουδήποτε αρκούντως μεγάλου
  οργανισμού αλλάζουν άρδην τις παραμέτρους μιας εγκατάστασης. Όσο
  μεγαλώνει ο οργανισμός, τόσο μικρότερες είναι οι ανοχές σε διακοπές
  παροχής των υπηρεσιών, και τόσο πιο δύσκολο γίνεται να αποφύγεις αυτές
  τις διακοπές. Όταν έρθει η ώρα του kernel patch, πως θα κάνεις
  επανεκκίνηση τον backend Cyrus χωρίς να διακόψεις την πρόσβαση των
  χρηστών στα αντίστοιχα mailboxes; Αν κάνεις rolling restarts θα έχεις
  downtime window πολλαπλάσιο του πλήθους των backends, αν δεν κάνεις
  rolling restarts θα αποκλείσεις όλους τους χρήστες για το διάστημα της
  επανεκκίνησης. Πόσες τέτοιες επανεκκινήσεις μπορείς να κάνεις το μήνα;
  Και πόσα patches μηνιαίως απαιτούν επανεκκινήσεις; Πόσα επιπλέον
  outages
  μπορείς να περιμένεις διότι απαιτεί firmware upgrade το SAN fabric, το
  Storage platform, ο router, το Ethernet switch; Αντίο SLA...


το παραπάνω, δεν είναι προβλήματα που υπάρχουν και με exchange;
Ναι και εις πολλαπλούν μάλιστα. Λίγο παρακάτω ωστόσο έγραψα:

Στόχος του παραπάνω είναι μόνον να επισημάνει ότι οι εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας προβάλλουν δυσκολίες και πολυπλοκότητες
και:

Ποια είναι τα πεδία πιθανής εισαγωγής ΕΛ/ΛΑΚ; Πως θα συλλεχθούν οι ανάγκες για το κάθε πεδίο; Σε ποια πεδία υπάρχουν περισσότερες προηγούμενες ιστορίες επιτυχίας που ταιριάζουν με τα εδώ ζητούμενα; Ποιοι είναι οι ρισκογόνοι παράγοντες και πως μπορούν να ελεγχθούν; Αυτού του τύπου οι ερωτήσεις πιστεύω ότι πρέπει να απασχολήσουν κατ' αρχήν την κοινότητα - οι τεχνικές λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν.

Ο σκοπός του μηνύματος δεν ήταν να προβάλλει τις δυσκολίες υιοθέτησης ΕΛ/ΛΑΚ σε μεγάλης κλίμακας εγκαταστάσεις - κάθε άλλο, καθώς πιστεύω ότι προσφέρεται γι' αυτές με τρόπους που το κλειστού κώδικα λογισμικό σπάνια μπορεί.

Σκοπός μου ήταν να επισημάνω ότι όσο μεγαλύτερο το έργο, τόσο μεγαλύτερο βάρος αναλογεί στις όχι-και-τόσο-τεχνικές λεπτομέρειες, δουλειά που πρέπει *ανεξαιρέτως* να προηγείται του τεχνικού σχεδιασμού. Και αισθάνομαι ότι προς το παρόν αυτή η παράμετρος αγνοείται, καθώς οι συμμετέχοντες έχουν μεγαλύτερη διάθεση ν' ασχοληθούν με το τεχνικό nitty-gritty.

Φιλικά,
Απόλλων


αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων