ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: Collaboration suite

2009/11/18 Apollon Koutlidis <apollon [ at ] planewalk [ dot ] net>

> Εννοείς δηλαδή ότι ένα Cyrus imapd murder με μια ντουζίνα backends,
> mailbox replication σε άλλη μια ντουζίνα backends, shared folders, quota
> management και διάφορα άλλα φίτσουρς μπορεί εύκολα και απλά να γίνει
> migrate σε dovecot;;;
>

το παραπάνω, συν..


> Τα μεγέθη τόσο του δημοσίου όσο και οποιουδήποτε αρκούντως μεγάλου
> οργανισμού αλλάζουν άρδην τις παραμέτρους μιας εγκατάστασης. Όσο
> μεγαλώνει ο οργανισμός, τόσο μικρότερες είναι οι ανοχές σε διακοπές
> παροχής των υπηρεσιών, και τόσο πιο δύσκολο γίνεται να αποφύγεις αυτές
> τις διακοπές. Όταν έρθει η ώρα του kernel patch, πως θα κάνεις
> επανεκκίνηση τον backend Cyrus χωρίς να διακόψεις την πρόσβαση των
> χρηστών στα αντίστοιχα mailboxes; Αν κάνεις rolling restarts θα έχεις
> downtime window πολλαπλάσιο του πλήθους των backends, αν δεν κάνεις
> rolling restarts θα αποκλείσεις όλους τους χρήστες για το διάστημα της
> επανεκκίνησης. Πόσες τέτοιες επανεκκινήσεις μπορείς να κάνεις το μήνα;
> Και πόσα patches μηνιαίως απαιτούν επανεκκινήσεις; Πόσα επιπλέον outages
> μπορείς να περιμένεις διότι απαιτεί firmware upgrade το SAN fabric, το
> Storage platform, ο router, το Ethernet switch; Αντίο SLA...
>

το παραπάνω, δεν είναι προβλήματα που υπάρχουν και με exchange;

απαντήσεις

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων