ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: Open source sto dhmosio

On Tuesday 24 November 2009 16:09:56 Konstantinos Margaritis wrote:
> On Nov 24, 2009, at 3:37 PM, George wrote:
> > On Tuesday 24 November 2009 09:44:35 Konstantinos Margaritis wrote:
> >> Είσαι άσχετος από τη στιγμή που είσαι ισοπεδωτικός.
> >
> > Κάτι που είναι ισοπεδωμένο, εσύ πως το περιγράφεις;
>
> Δεν είναι ισοπεδωμένο. Θυμίζω πως άρχισε το thread.

Αλλάζεις το θέμα. Είπες: "ισοπεδωτικός => άσχετος" (και όχι αν είναι ή όχι 
ισοπεδωμένο). Απάντησα πως η συνεπαγωγή δεν ισχύει.

George

απαντήσεις

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων