ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: Open source sto dhmosio

On Tuesday 24 November 2009 16:12:50 Thanasis wrote:
> on 11/24/2009 03:37 PM George wrote the following:
> > On Tuesday 24 November 2009 08:32:26 Diomidis Spinellis wrote:
> >> DOCX + ODT (και στις δύο - για κείμενο που χρειάζεται επεξεργασία)
> >
> > Γιατί και DOCX?
>
> Για να μπορούν *και* οι αυτοί που έχουν Μ$ Windblows/Office (σήμερα η
> πλειοψηφία) να το διαβάζουν... :-)

α) Η πλειοψηφία έχει docx ή απλά doc? 
β) Σε ODT, μπορούν και αυτοί να το διαβάσουν, με Οpen Office.

Αν επιτρέπεται το docx, θα είναι το default, και μόνο αυτό θα χρησιμοποιείται. 
Οι υπηρεσίες θα ζητάνε νέα ms office γιατί αλλιώς θα νοιώθουν ότι μένουν "πίσω". 
Η χρήση και των δύο θα θεωρείται αναίτιος μπελάς, και το default θα είναι να 
κατηγορείται το λιγότερο γνώριμο προϊόν για τα όποια προβλήματα. Είναι στο 
χέρι και στο συμφέρων της MS, και της κάθε MS, να δημιουργεί αυτά τα 
προβλήματα. Στην πρώτη αλλαγή ηγεσίας, το odt θα ξεχαστεί.

George

απαντήσεις

πλοήγηση μηνυμάτων