ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: Open source sto dhmosio

On Tuesday 24 November 2009 16:57:24 Νίκος Αλεξανδρής wrote:
> > Γιατί και DOCX?
>
> Γιατί όχι;
>
> Τα περισσότερα open source projects έχουν το συγκριτικό πλεονέκτημα ότι
> είναι cross-platform. Είναι για όλους! Όμοια, θα πρέπει (;) να
> υποστηρίζονται, διατίθενται μορφές αρχείων που θα καλύπτουν όλες τις
> ανάγκες και όλους ανεξάρτητα με το λειτουργικό σύστημα χρησιμοποιούν.

Αυτό γίνεται μόνο με ελεύθερα πρότυπα. Με τα κλειστά δεν υπάρχει πισωγύρισμα.

Όταν στο μέλλον θα χρειαστεί να γίνει επιλογή (επειδή δεν θα αποφασίζουν οι 
ίδιοι, επειδή θα πρέπει να κάνουμε οικονομία στα human resources, επειδή 
βρισκόμαστε σε κάποια κρίση ή χρονικό αδιέξοδο, επειδή ...), το να 
εγκαταλήψεις το εδραιωμένο ελεύθερο πρότυπο θα είναι εύκολο, ενώ το να 
εγκαταλήψεις το εδραιωμένο κλειστό πρότυπο θα είναι αδύνατο. Οπότε θα 
εγκαταλειφθεί το ελεύθερο πρότυπο.

George

απαντήσεις

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων