ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: [opensource-devs] Regarding the project Zeus

Hello, we just uploaded some more info on tasks to be performed on Zeus:

https://ellak.gr/wiki/index.php?title=GSOC2017_Ideas#Zeus

Best Regards,

πλ

> On 16 Mar 2017, at 08:28, Panos Louridas <louridas [ at ] grnet [ dot ] gr> wrote:
> 
> Hello,
> 
> The project source code is at:
> 
> https://github.com/grnet/zeus
> 
> In the following days we will add information on specific projects that we want to implement, hopefully as part of GSoC. 
> 
> Note that when you apply formally for GSoC you must apply with a project proposal, which must also be approved by Google, so examine them carefully, when you see them uploaded.
> 
> Best Regards,
> 
> πλ
> 
>> ---------- Forwarded message ----------
>> From: Madhukar S Holla <mholla8 [ at ] gmail [ dot ] com>
>> Date: 2017-03-01 16:30 GMT+02:00
>> Subject: Regarding the project Zeus
>> To: info [ at ] eellak [ dot ] gr
>> 
>> 
>> Hey there,
>> 
>> Myself Madhukar, an opensource enthusiast. I am really impressed by the idea of E-voting platform. Looking forward to contribute, I would need a little help in how to go about understanding the code base.
>> 
>> I would be glad if you would offer some help to me in understanding the code base so that i can think about improvements and work on fixing open issues. 
>> 
>> Thank you,
>> Madhukar
>> mholla8 [ at ] gmail [ dot ] com
>> 
>> 
>> 
>> 
> 
> ----
> Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
> https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html
> 
> Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων