ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] Interest in Google's Summer of Code program


Hi,

My name is Thalis Papakyriakou and I am a 4th year Computer Science student
at the University of Cyprus. I send you this email because
I am interested in working on one of your projects for the
Google's Summer of Code program.
Attached to this email you will find my CV, which I suggest
you read first, and a pdf where I analyse my various views
on how I believe I can contribute to your projects.
I believe that everything you need to know about me is either
included in my CV or in the project-relative pdf, but if there
are any questions or clarifications you need, feel free to tell me.

Thank you for your time,
Thalis Papakyriakou

Attachment: CV.pdf
Description: Adobe PDF document

Attachment: Open Technologies Alliance - GFOSS.pdf
Description: Adobe PDF document

 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων