ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: [opensource-devs] DonationBox - Draft Proposal review request

<html>
 <head>
  <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type">
 </head>
 <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
  <p>Hello Constantinos,</p>
  <p>thank you for your proposal. I would advice you to have a look at
   the GSoC Guide here:</p>
  <p><a class="moz-txt-link-freetext" href="http://write.flossmanuals.net/gsocstudentguide/writing-a-proposal/";>http://write.flossmanuals.net/gsocstudentguide/writing-a-proposal/</a></p>
  <p>The proposal is missing the Benefits to Community and try to make
   the deliverables more clear, including milestones, deadlines. Keep
   in mind that documentation is required and is good to be included
   in the work breakdown.<br>
  </p>
  <p><br>
  </p>
  <div class="moz-signature">
   <table>
    <tbody>
     <tr>
      <td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid #59a6e8;
       padding: 0 0 2px 0;"> <span style="border-bottom: 3px
        solid #59a6e8;padding:0 0 2px 0;"> <span
         style="display: ;"> <span style="font-size: 13px;
          font-family: 'arial'; font-weight: bold;">Dimitris
          Koukoulakis</span> </span> </span></td>
     </tr>
     <tr>
      <td style="padding: 7px 16px 0 0;" valign="top">
       <div style="float: left; display: ;"> <img
         src="cid:part1.DACC48EF.0AAAF855@commonslab.gr"
         height="80" width="80"> </div>
      </td>
      <td style="padding: 7px 0 0 0;" valign="top">
       <div style="padding: 2px 0 0 0;">
        <div style="display: ;"> <span style="font-size: 11px;
          color: #00b6d9; font-family: 'arial';"><img
           src="cid:part2.D195E92E.FB0CE36B@commonslab.gr"
           height="12" width="12"></span> <span
          style="font-size: 11px; font-family: 'arial';">+30
          2811117695</span> </div>
        <div style="display: ;"> <span style="font-size: 11px;
          color: #00b6d9; font-family: 'arial';"><img
           src="cid:part3.FAACA191.2CA586A2@commonslab.gr"
           height="12" width="12"></span> <span><a
           href="mailto:dimitris [ at ] commonslab [ dot ] gr"
           target="_blank" style="font-size: 11px; color:
           #000; text-decoration: none; font-family:
           'arial';">dimitris [ at ] commonslab [ dot ] gr</a></span> </div>
        <div style="display: ;"> <span style="font-size: 11px;
          color: #00b6d9; font-family: 'arial';"><img
           src="cid:part5.01FF1429.E423B43B@commonslab.gr"
           height="12" width="12"></span> <span><a
           href="http://commonslab.gr"; target="_blank"
           style="color: #000; text-decoration: none;
           font-size: 11px; font-family: 'arial';">commonslab.gr</a></span>
        </div>
        <div style="display: ;"> <span style="font-size: 11px;
          color: #00b6d9; font-family: 'arial';"><img
           src="cid:part7.C684EE90.B24C9210@commonslab.gr"
           height="12" width="12"></span> <span
          style="font-size: 11px; font-family: 'arial';">73
          Ethnikis Antistaseos | 71306 | Heraklion | Greece</span>
        </div>
       </div>
       <div style="padding: 4px 0 0 0;"> <span style="display:
         ;"> <span><a
           href="https://www.facebook.com/commonslabgr";
           target="_blank"><img
            src="cid:part8.F2023AED.BF7DB9C7@commonslab.gr"
            height="20" width="20"></a></span> </span> <span
         style="display: ;"> <span><a
           href="https://twitter.com/commonslabgr";
           target="_blank"><img
            src="cid:part10.8670A280.2CF0273D@commonslab.gr"
            height="20" width="20"></a></span> </span> <span
         style="display: ;"> <span><a
           href="https://gitlab.com/groups/commonslabgr";
           target="_blank"><img
            src="cid:part12.193E3011.8495D019@commonslab.gr"
            height="20" width="20"></a></span> </span> <span
         style="display: ;"> <span><a
           href="https://librenet.gr/u/commonslabgr";
           target="_blank"><img
            src="cid:part14.250DF048.4FE8852B@commonslab.gr"
            height="20" width="20"></a></span> </span> </div>
      </td>
     </tr>
    </tbody>
   </table>
  </div>
  <div class="moz-cite-prefix">On 29/03/2017 02:29 μμ, Constantinos
   Spiridopoulos wrote:<br>
  </div>
  <blockquote
cite="mid:VI1PR04MB1071D3A6B37C5BA50696A42B9B350 [ at ] VI1PR04MB1071 [ dot ] eurprd04 [ dot ] prod [ dot ] outlook [ dot ] com"
   type="cite">
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
   <style type="text/css" style="display:none;"><!-- P {margin-top:0;margin-bottom:0;} --></style>
   <div id="divtagdefaultwrapper"
style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:Calibri,Arial,Helvetica,sans-serif;"
    dir="ltr">
    Good afternoon,
    <div>I've managed to create a draft proposal about the
     DonationBox project. Specifically about feature 1 and 4 from
     the suggested projects. Should you be interested in reviewing
     it, I attach it in this mail and hope for the best.</div>
    <div><br>
    </div>
    <div>I apologize if out of the box content is included. Please
     let me know if any additional info may be required or need to
     be referenced instead of showing in the main proposal page.</div>
   </div>
   <br>
   <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
   <br>
   <pre wrap=""> 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
<a class="moz-txt-link-freetext" href="https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html";>https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html</a>

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr">&lt;opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr&gt;</a>.
</pre>
  </blockquote>
  <br>
 </body>
</html>

PNG image

PNG image

PNG image

PNG image

PNG image

PNG image

PNG image

PNG image

PNG image

 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων