ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] Regarding Zeus item "Better PDF generation and Mobile-friendly Browser View"

 • Subject: [opensource-devs] Regarding Zeus item "Better PDF generation and Mobile-friendly Browser View"
 • From: Georgios Tsoukalas <gtsouk [ at ] grnet [ dot ] gr>
 • Date: Wed, 29 Mar 2017 17:53:41 +0300
Hello,

Regarding Zeus item "Better PDF generation and Mobile-friendly Browser
View", here are some possible considerations for planning:

- A review of the current html/pdf formatting of results in Zeus will
 help identify issues and possible enhancements.

- There should probably be modular support for each type of ballot
 format and counting system.

- Presentation of ballots/results in html and pdf should be
 co-ordinated.

- Result document should provide customization to election authorities
 (e.g. logos, custom text)

- Careful handling of special characters, internationalization,
 long text lines

- Result documents must contain cryptographic identifiers that point to
 the complete data and proofs generated by election process.
 Perhaps they could be enhanced with better styling, QR codes, etc.

- Which documents should be printable to pdf?
 Results? Candidates? Voter list? Trustee members? Ballots? Election
 info?

- Does pdf generation happen at the backend, frontend, or both?

- Find the most suitable pdf generation library.

- There is a possible relationship between this task and the
 "Voting Systems and Ballots Specification" one.
 Investigate how to better define and represent ballot formats
 and election procedures. This help both booth and result presentation.

-- 
  Georgios Tsoukalas
  gtsouk [ at ] grnet [ dot ] gr
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων