ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] GSoC FilesDB Project

Hello,
I would like to ask Mr. Zavras a couple of questions about the FilesDB
GSoc Project and more specifically about the storage part. As I
understand the database should be able to answer some questions about
the stored files. Are all these questions going to be implemented as
sub commands? Also I would like to ask how are we supposed to
implement the "how similar are two archives/repositories" question? Do
we only need to compare the hashes we got (ssdeep,sdhash,etc ) or do
we have to take more things into account?
Thank you.
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

πλοήγηση μηνυμάτων