ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] Google summer of code 2018


Greetings,

I am interested in participating in google summer of code 2018 through ELLAK's projects. More specifically I am interested on the following projects in order of priority.

Adding Greek language on NLP library Spacy.io
Government Gazette text mining, cross linking, and codification

Can you give me more information on the selection process?
I have just started my master in Computer Engineering in University of Thessaly.
I can send my CV per request.

Regards,
Nikos Sakellariou

www.linkedin.com/in/nikossakellariou/
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων