ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: [opensource-devs] Two questions regarding Gov. Gazette (text mining, cross linking, codification)

  • Subject: Re: [opensource-devs] Two questions regarding Gov. Gazette (text mining, cross linking, codification)
  • From: Diomidis Spinellis <dds [ at ] aueb [ dot ] gr>
  • Date: Sun, 11 Mar 2018 17:28:32 +0200
Hi Chris,

By prototype we mean a system that demonstrates all these capabilities, but may not be production ready, mainly due to lack of end-user involvement in the specification and implementation.

By "automatically creating from the changes the text to be legislated" we mean that the difference between the original and the new text is written a a legal text that can be voted in parliament. E.g.
- Article 65 paragraph 3 of Law 4023/2016 is changed to read "...."
- In article 25 paragraph 1 of Law 4123/2016 the phrase "..." is removed.
- In article 25 paragraph 2 of Law 4123/2016 the phrase "..." is changed to read "..." - In article 5 paragraph 1 of Law 4143/2016 the phrase "..." is added before the phrase "..."
- Article 45 of Law 4143/2016 is deleted

Kind regards,

Diomidis SpinellisOn 11/03/2018 16:35, Christos Karageorgiou Kaneen wrote:
Hello,

As a second possible extension "*implement a prototype for editing a law in its codified form (e.g. on GitHub) and automatically creating from the changes the text to be legislated (the differences from the original law).*" is mentioned.

I have two questions:

1. By "*prototype*" you mean a rule or set of rules to impose upon the parsed text for legislation detection?

2. Could you please elaborate on "*automatically creating from the changes the text to be legislated (the differences from the original law)*"?

With respect,

Chris Karageorgiou Kaneen


----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων