ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] Two questions regarding Gov. Gazette (text mining, cross linking, codification)

  • Subject: [opensource-devs] Two questions regarding Gov. Gazette (text mining, cross linking, codification)
  • From: Christos Karageorgiou Kaneen <ckarageorgkaneen [ at ] gmail [ dot ] com>
  • Date: Sun, 11 Mar 2018 16:35:12 +0200
Hello,

As a second possible extension "*implement a prototype for editing a law in
its codified form (e.g. on GitHub) and automatically creating from the
changes the text to be legislated (the differences from the original law).*"
is mentioned.

I have two questions:

1. By "*prototype*" you mean a rule or set of rules to impose upon the
parsed text for legislation detection?

2. Could you please elaborate on "*automatically creating from the changes
the text to be legislated (the differences from the original law)*"?

With respect,

Chris Karageorgiou Kaneen
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων