ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: [opensource-devs] GSOC Inquiry about FilesDB

 • Subject: Re: [opensource-devs] GSOC Inquiry about FilesDB
 • From: Κωνσταντίνος Νασιώτης <knasiotis [ at ] gmail [ dot ] com>
 • Date: Wed, 14 Mar 2018 00:25:29 +0200
> all languages discussed here (C, C++, Python) provide mechanisms
> for this functionality; some are more low-level and other are
higher-level.

So should I consider C++ as an acceptable language for this project?

> the functions defined in the POSIX <dirent.h> are the necessary
> low-level building blocks in order to read directories.

Thank you for the clarification!


All in all, thank you very much for your time.
I'll start working on my monthly work plan for my proposal submission.

With gratitude,
Nasiotis Konstantinos

2018-03-13 23:43 GMT+02:00 Alexios Zavras <zvr+eellak [ at ] zvr [ dot ] gr>:

> Κωνσταντίνος Νασιώτης wrote [edited]:
> > I've looked into system calls for file handling.
> > I'm a bit lost when it comes to directories, I found out about dirent.h
> but
> > this structure only provides a filename.
> > Once again, please correct me if I'm wrong.
>
> in any implementation, you would have to "walk the tree"
> of directory entries, visiting each file to gather metadata
> and entering every directory recursively.
>
> all languages discussed here (C, C++, Python) provide mechanisms
> for this functionality; some are more low-level and other are higher-level.
>
> the functions defined in the POSIX <dirent.h> are the necessary
> low-level building blocks in order to read directories.
>
>
>
> --
> -- zvr --
> -- +---------------------------+    Alexios Zavras (-zvr-)
>   | H eytyxia den exei enoxes |    zvr [ at ] zvr [ dot ] gr
>   +-----------------------zvr-+
>
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων