ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] GSOC Inquiry about FilesDB

  • Subject: [opensource-devs] GSOC Inquiry about FilesDB
  • From: Κωνσταντίνος Νασιώτης <knasiotis [ at ] gmail [ dot ] com>
  • Date: Mon, 12 Mar 2018 08:49:26 +0000
Good Morning,

I'm interested in the FilesDB project and I have some questions about it.

1) Is it expected to run on a Unix-like environment?

2) What should be expected from the st|stats command?

3) The input will only consist of directories? Will there be an option for
a single file input?

4) When giving a query as input, is the database always to be specified?
Would there be a need to seek a file in all databases?Thank you in advance,

Nasiotis Konstantinos
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

πλοήγηση μηνυμάτων