ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] Open source plugin for math and algebra

Hi,

I am an undergraduate Product and System Design Engineering student at University of the Aegean – School of Engineering, Syros, Greece. I have attended courses of Mathematics (Calculus, Linear Algebra, Differential Equations, Discrete Mathematics), as well as “Programming” and “Information Technology” using C, C#, XHTML, CSS and Javascript. My internship was about “Evaluation of an educational math computer game”. So, I had to examine how it was helpful to students’ education.    

 I am interested in working on project “Open source plugin for math and algebra in Moodle” .  I think that this project matches my skills, experience and interests.
I would like to ask some questions about this project:

- What is the actual problem? The way lectures pass off, the moodle learning environment or anything else?

- To whom does this project address? (e.g. Students of secondary school and their teachers?)

Kind regards,
Nikoleta Politi

Sent from Mail for Windows 10

 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

πλοήγηση μηνυμάτων