ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: [opensource-devs] Interested in the GSoC project: Files DB

Hi Alexios,

Thank you for taking the time to review my proposal. I appreciate the
suggestions on my proposal.

I have simplified the proposal by removing the info already provided in the
project description and made few improvements to the proposal. I think a
command to compare two scans would be a good idea.  We could also implement
comparison of files using sdhash comparison results:
http://roussev.net/sdhash/tutorial/03-quick.html#result-interpretation

I think using multi-core processing to compute hashes will improve the
speed of the scan command. I have given more details in my proposal.

Awaiting your feedback.
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων