ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: [opensource-devs] Interested in the GSoC project: Files DB

 • Subject: Re: [opensource-devs] Interested in the GSoC project: Files DB
 • From: Alexios Zavras <zvr+eellak [ at ] zvr [ dot ] gr>
 • Date: Thu, 15 Mar 2018 22:04:04 +0100
Chirath R wrote [edited]:
> Hi Alexios,

hi Chirath, thanks for your interest!


> I was going through the DB schema and came across a table named Tag.
> What does a tag represent and can you give me an example of a tag name?

tags are assigned to different scans; as usual they are simple text information.

for example you might tag a scan with "before_upgrade"
and then a later one with "after_upgrade".
by looking the data for each tag you can deduct information
on what has changed.
or tags could be "testin", "production", etc.


> It's given in the project Idea that the files to be processed can be in
> archives. Do archives mean formats like zip, tar etc.?

yes, exactly.


> There is a Scan Error table, would it be used to store errors that occur
> while processing files like permission issues, the path not found etc.?

again. you are correct. read persmission errors of individual files
should defintely be stored in there.


> I am not able to get much information about the hash: git-sha, is it the
> commit id hash for a Git repository?

it's one of the hash values that should be stored.
git refers internally to file contents by a hash.
you can see these values, for example, via "git hash-object filename"
the way they are computed is well-known: prepend "blob ", the filesize,
and a NUL character to the content and compute the SHA-1.

this is a useful hash to have, because it allows reverse search
of files, based on their presence in a git repo.


-- 
-- zvr --
-- +---------------------------+    Alexios Zavras (-zvr-)
  | H eytyxia den exei enoxes |    zvr [ at ] zvr [ dot ] gr
  +-----------------------zvr-+
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων