ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: [opensource-devs] Interested in the GSoC project: Files DB

Hi Alexios,

I was going through the DB schema and came across a table named Tag.
What does a tag represent and can you give me an example of a tag name?

It's given in the project Idea that the files to be processed can be in
archives. Do archives mean formats like zip, tar etc.?

There is a Scan Error table, would it be used to store errors that occur
while processing files like permission issues, the path not found etc.?

I am not able to get much information about the hash: git-sha, is it the
commit id hash for a Git repository?

With Regards,

Chirath R
BTech, 4th year, CSE
FOSS@Amrita <http://foss.amrita.ac.in/>, Amrita University
<http://www.amrita.edu>
Twitter <https://twitter.com/> | LinkedIn
<https://in.linkedin.com/pub/chirath-r/103/534/97a> | Github
<https://github.com/Chirath02/>

*"Never confuse a single defeat with a final defeat."*
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων