ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: [opensource-devs] Interested in the GSoC project: Files DB

 • Subject: Re: [opensource-devs] Interested in the GSoC project: Files DB
 • From: Alexios Zavras <zvr+eellak [ at ] zvr [ dot ] gr>
 • Date: Sat, 17 Mar 2018 12:56:46 +0100
Chirath R wrote [edited]:
> The tags are to be passed as arguments? or are their predefined tags that
> are stored while creating the DB.

no, the tags are passed as arguments in the scan command.


> Thank you for the detailed explaination, something like this would
> appropriate?
> hashlib.sha1('blob ' + str(len(file_content)) + '\0' +
> file_content).hexdigest()

it seems ok, but of course you need to test it.
but also think about how to handle large files:
you probably shouldn't read the complete contents
in memory at once.


> I have more experience with Python than C, so would it be okay to use
> Python for this project?

sure, Python (3, obviously) would be acceptable.-- 
-- zvr --
-- +---------------------------+    Alexios Zavras (-zvr-)
  | H eytyxia den exei enoxes |    zvr [ at ] zvr [ dot ] gr
  +-----------------------zvr-+
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων