ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: [opensource-devs] Adding Greek language to Spacy - Project Proposal

Hello Mr Gogoulos.
Thanks for your answer!
In my draft application that is uploaded in the Google Summer of Code
platform there is a detailed timetable for the project implementation.
Please confirm that you can see it. There is also a short bio. I will send
you a private message with the link for that proposal in case you don't
have access right now, but please inform me about whether you have access
to the one that I have uploaded in the platform.
In this e-mail, I also include a personal CV in case you or someone else in
the list wants something more detailed than the one I wrote in my
application.
Thanks again for your message and I hope that I will hear from you soon.
Kind regards,
Ioannis Daras


On 16 March 2018 at 20:42, Markos Gogoulos <mgogoulos [ at ] mist [ dot ] io> wrote:

> Hi Giannhs,
>
> thanks for the proposal, can you also include a CV and a timetable how
> you'd complete the project?
>
> Best,
> Markos
>
>
>
> On Fri, Mar 16, 2018 at 1:24 PM, Giannhs Daras <daras [ dot ] giannhs [ at ] gmail [ dot ] com>
> wrote:
>
>> Dear Sir/Madam,
>> My name is Ioannis Daras and I am third year student of Electrical and
>> Computer Engineering at National Technical University of Athens. Some days
>> ago, I came across a very interesting project of GFOSS for Google Summer of
>> Code; I am talking about adding Greek language to Spacy platform.
>> I read the documentation and the challenge fascinated me. I also had an
>> idea about an interesting feature we could add to the project. Because of
>> that, I read the student manual and wrote my proposal accordingly. I saved
>> it as draft so hopefully organization has access to it.
>> I would be really thankful if you could provide me with feedback about my
>> application. I am deeply interested about the project so I would really
>> like to adjust my proposal in order to meet the organization requirements.
>> Please be as strict or benevolent you like, but I would love real feedback.
>> Thanks again and I am waiting for your response,
>> Ioannis Daras
>>
>>
>>
>> ----
>> Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που
>> απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A
>> general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
>> https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html
>>
>> Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ.
>> ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.
>>
>>
>

Attachment: Cv.pdf
Description: Adobe PDF document

 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων