ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: [opensource-devs] Adding Greek language to Spacy - Project Proposal

  • Subject: Re: [opensource-devs] Adding Greek language to Spacy - Project Proposal
  • From: Markos Gogoulos <mgogoulos [ at ] mist [ dot ] io>
  • Date: Fri, 16 Mar 2018 20:42:34 +0200
Hi Giannhs,

thanks for the proposal, can you also include a CV and a timetable how
you'd complete the project?

Best,
MarkosOn Fri, Mar 16, 2018 at 1:24 PM, Giannhs Daras <daras [ dot ] giannhs [ at ] gmail [ dot ] com>
wrote:

> Dear Sir/Madam,
> My name is Ioannis Daras and I am third year student of Electrical and
> Computer Engineering at National Technical University of Athens. Some days
> ago, I came across a very interesting project of GFOSS for Google Summer of
> Code; I am talking about adding Greek language to Spacy platform.
> I read the documentation and the challenge fascinated me. I also had an
> idea about an interesting feature we could add to the project. Because of
> that, I read the student manual and wrote my proposal accordingly. I saved
> it as draft so hopefully organization has access to it.
> I would be really thankful if you could provide me with feedback about my
> application. I am deeply interested about the project so I would really
> like to adjust my proposal in order to meet the organization requirements.
> Please be as strict or benevolent you like, but I would love real feedback.
> Thanks again and I am waiting for your response,
> Ioannis Daras
>
>
>
> ----
> Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που
> απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A
> general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
> https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html
>
> Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ.
> ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.
>
>
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων